Organisation

Organisationsschema 1.5.2015

Organisationsschema 1.5.2015

STUKs verksamhet grundar sig på lagen om strålsäkerhetscentralen. I lagens första paragraf definieras STUKs uppgift och ställning: ”För förhindrande och begränsning av skadliga inverkningar av strålning, för säkerhetskontroll vid användning av strålning och kärnenergi samt för forskning, utbildning och information i anslutning till dessa uppgifter finns en strålsäkerhetscentral, som är underställd social- och hälsovårdsministeriet.” 

I slutet av år 2014 hade STUK sammanlagt 342 anställda. Av dem var 60 procent män. Drygt 80 procent av STUKs anställda har en högre högskoleexamen. De anställdas medelålder var cirka 48 år.

STUKs generaldirektör är Petteri Tiippana. Generaldirektören utses av statsrådet.

Personalens åldersstruktur

Personalens åldersstruktur (verksamhetsberättelsen 2014).

Dela denna sida