Kojo Katja

Överinspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Radonövervakning och hälsa
Tjänstetelefon
+358975988472
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radon, Hälsoeffekter,
Uppgifter
Katja Kojo arbetar som inspektör inom radonövervakningen av arbetsplatser.
Dela denna sida