Övervakning av strålningsverksamhet

  Telefon E-post
Användning av strålning i hälsovården 09 759 88 246 terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
Användning av strålning inom industri 09 759 88 246 teollisuus (at) stuk.fi
Tandröntgenundersökningar 09 759 88 520 eller 09 759 88 300 hammasrtg (at) stuk.fi
Röntgenundersökningar av djur 09 759 88 246 terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
Dosregister 09 759 88 232 annosrekisteri (at) stuk.fi
Övervakning av icke-joniserande strålning 09 759 88 454 och 09 759 88 455 uvjalasertiimi (at) stuk.fi
Kalibreringar 09 759 88 1 kalibroinnit (at) stuk.fi

 

Personliga e-postadresser fornamn.efternamn (at) stuk.fi
Person Telefon
Direktör Eero Kettunen 09 759 88 203
Biträdande direktör Riikka Pastila 09 759 88 570
Ledningsassistan Ilkka Elo 09 759 88 624
Ledningsassistan Jaana Sinisalo 09 759 88 217
Dela denna sida