Kontaktuppgifter

STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN
Flänsvägen 4, 00880 Helsingfors
PB 14, 00881 Helsingfors

Öppettider: 8.00 - 16.15
Telefon: (09) 759 881
Telefax: (09) 759 88 500
stuk (at) stuk.fi

E-post

Strålsäkerhetscentralens officiella e-postadress, e-posten hit går till registratorn stuk (at) stuk.fi

Personliga e-postadresser fornamn.efternamn (at) stuk.fi

Kommentarer och frågor om strålning: palaute (at) stuk.fi

Ledningen

Generaldirektör Petteri Tiippana
Direktör Kaisa Koskinen
Ledningssekreterare Helena Virtanen, tfn 09 759 88 201

Kommunikation

Chef för kommunikation Kaisa Raitio, tfn 09 759 88 795
Informatör Leena Hietanen, tfn 09 759 88 215
Informatör Risto Isaksson, tfn 09 759 88 208
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn 09 759 88 210
Specialist för publik information Jarmo Lehtinen, tfn 09 759 88 211

info (at) stuk.fi

Övervakning av strålningsverksamhet

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
terveydenhuoltortg (at) stuk.fi

Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
teollisuus (at) stuk.fi

Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
hammasrtg (at) stuk.fi

Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246
terveydenhuoltortg (at) stuk.fi

Dosregister
Telefon 09 759 88 232
annosrekisteri (at) stuk.fi

Övervakning av icke-joniserande strålning
Telefon 09 759 88 454 och 09 759 88 455
uvjalasertiimi (at) stuk.fi

Till användare av strålning -sidor för professionella

Respons och frågor

Vill du ge respons om Strålsäkerhetscentralens tjänster, verksamhet eller hemsidor? Har du frågor du vill skicka in? Sänd ditt meddelande till oss med hjälp av feedbackblanketten.

Billing address

E-billing address 003702458699
Operator ID (OpusCapita) 003710948874

Faktureringsadress:
Strålsäkerhetscentralen, PL 7096,
01051 Laskut

Dela denna sida