Tillbaka till föregående sida

Vid STUK har man utvecklat ett nytt instrument för snabb mätning av alfastrålning

Vid STUK har man utvecklat ett nytt instrument för snabb mätning av alfastrålning

10.11.2016 kl 12:51
Webbnyhet

Vid STUK har man utvecklat ett nytt mätinstrument för alfastrålning som är avsett för fältanvändning. Instrumentet ryms i en ryggsäck och med hjälp av det hittar man bättre och snabbare platser som kontaminerats av radioaktiva ämnen.

Endast genom att mäta med ett tillräckligt noggrant mätinstrument är det möjligt att ta reda på om en plats har kontaminerats av radioaktiva ämnen. Det är särskilt svårt att hitta radioaktiva ämnen som utsänder alfastrålning, eftersom alfastrålningen endast utsänds några centimeter i luften. Trots det är alfastrålningen farlig, om ämnen som utsänder alfastrålning kommer in i kroppen.

Traditionella mätningar görs så att man tar ett prov av den misstänkta platsen och skickar det till ett laboratorium. Det nya instrumentet som utvecklats vid STUK gör det möjligt att göra noggranna mätningar på plats, direkt på ytan som mäts. På detta vis erhåller man mätresultat betydligt snabbare än tidigare.

Det nya instrumentet kan analysera och ta reda på vilket strålande ämne det är fråga om. Instrumentet kan också skicka mätresultaten direkt för närmare analys. Det är viktigt att agera snabbt om det finns en risk för kontamination som kan medföra fara för människor eller miljön. Då är det är skäl att i rask takt välja och genomföra korrekta skyddsåtgärder.

Reppuun mahtuva alfasäteilyn mittauslaite

Överinspektör Roy Pöllänen som ansvarat för utvecklingen av instrumentet konstaterar att i vissa fall är det nu möjligt att på en halv timme utföra sådant arbete som tidigare skulle ha tagit flera dagar.

Det är ett effektivt instrument, men det ersätter dock inte laboratoriet. Instrumentet fungerar vid mätning av jämna ytor. I många fall är mätning av prov i laboratorium fortfarande det enda sättet att på ett tillförlitligt sätt mäta alfastrålning.

 

Mer information:

Överinspektör Roy Pöllänen, tfn (09) 759 88 425
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208


Joniserande strålning

Säteilyvaaraan varautuminen
uppdaterad
10.11.2016 kl 13:03
Dela denna sida

Dela denna sida