Tillbaka till föregående sida

STUKs förnyade säkerhetskrav i bruk vid kärnkraftverken i Olkiluoto och Lovisa

STUKs förnyade säkerhetskrav i bruk vid kärnkraftverken i Olkiluoto och Lovisa

5.10.2015 kl 17:02
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har bedömt hur de kärnkraftverk som är i drift uppfyller kraven i det förnyade kärnsäkerhetsdirektivet och fattat beslut om hur säkerheten kan förbättras även i fortsättningen. Förnyandet och verkställandet av det detaljerade, nationella säkerhetsdirektivet är internationellt sett unikt, i synnerhet för kärnkraftverk som är i drift.

Kärnsäkerhetsdirektivet (YVL-direktiv) omfattar de faktorer som påverkar kärnkraftverkets säkerhet såsom planering, drift, anläggningens och omgivningens säkerhet, kärnmaterial och avfall samt konstruktioner och apparater. Det nya direktivet färdigställdes i slutet av 2013 och därefter har det tillämpats som sådant på planeringen av säkerheten vid framtida anläggningar, såsom Fennovoimas anläggningsprojekt.

"Ett finländskt särdrag är att det utarbetas säkerhetskrav som gäller både nya kärnkraftverk och sådana som redan är i drift. För anläggningar som är i drift gås kraven igenom med principen om kontinuerlig förbättring, dvs. hur säkerheten kan förbättras även i fortsättningen med praktiska åtgärder", konstaterar Kirsi Alm-Lytz, direktör för STUKs övervakning av kärnkraftverk.

Arbete som uppmärksammar lärdomar från Fukushima pågår redan

Det uppkom inga betydande tekniska ändringsbehov i de anläggningar som är i drift, eftersom nästan alla nya krav som uppstod i arbetet efter Fukushima-olyckan (2011) redan har genomförts. Enligt STUKs beslut ska emellertid anläggningar som är i drift under de närmaste åren utvidga olycksanalysernas omfattning, förbättra förfaranden för hantering av åldrande anläggningar samt utveckla anläggningsdokumentationen som främjar en mer spårbar planering av ändringar. Beslutet om hur det nya direktivet ska tillämpas på Olkiluoto 3 som är under byggnation ges i samband med utlåtandet om anläggningens ansökan om driftstillstånd.

Direktivet innehåller över 8 000 krav

Enligt 7 r § i kärnenergilagen (990/1987) ska Strålsäkerhetscentralen uppställa detaljerade säkerhetskrav för uppnående av den säkerhetsnivå som avses i lagen. Det förnyade YVL-direktivet innehåller 45 anvisningar och över 8 000 krav. Vid STUK användes cirka 50 årsverken för förnyelsearbetet och cirka fyra årsverken för verkställandet.

YVL-direktiv

Mer information

Direktör Kirsi Alm-Lytz, tfn (09) 759 88 663
Biträdande direktör Tomi Routamo, tfn (09) 759 88 577

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida