Tillbaka till föregående sida

STUK uppmanar invånarna i Birkaland att mäta radonhalterna i sina hem

STUK uppmanar invånarna i Birkaland att mäta radonhalterna i sina hem

16.12.2015 kl 12:12
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) erbjuder invånarna i de 22 kommunerna i Birkaland radonmätningar till nedsatt pris. Meningen med kampanjen Radonfritt som ordnas i december–januari är att hitta de bostäder som har för höga halter radioaktivt radon i luften och att ge råd för hur man kan sänka radonhalten. Det främsta syftet med kampanjen Radonfritt är att minska antalet lungcancerfall som orsakas av radon.

”Vi valde Birkaland som kampanjområde eftersom endast ett fåtal hem i kommunerna i området har mätt radonhalten inomhus. Åsarna i området kan dock ge orsak till höga radonhalter”, berättar inspektör Olli Holmgren från STUK.

I Birkaland har endast 13 procent av småhusbostäderna mätt radonhalten i inomhusluften. Genomsnittet för de radonhalter som mätts i bostäderna är 270 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). STUK rekommenderar att radonhalten ska mätas i alla småhus, radhus och i lägenheter på de nedersta våningarna i höghus.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut borde radonhalten i inomhusluften inte överskrida maximivärdet på 400 Bq/m3. Enligt EU-direktivet som trädde ikraft ifjol kommer detta maximivärde att sjunka till 300 Bq/m3 eller lägre före år 2018. Nya byggnader ska redan nu byggas på så sätt att radonhalten är under 200 Bq/m3.

I Birkaland kan maximivärdet överskridas i alla kommuner, särskilt i Tammerfors, Kangasala, Lembois, Ruovesi, Pälkäne, Nokia och Ylöjärvi. Hela 20 procent av de småhuslägenheter som mätts i Tammerfors har haft en radonhalt på över 400 Bq/m3.

Radonhalterna kan variera mycket även inom ett litet område. På Strålsäkerhetscentralens webbplats finns statistik över radonmätningarna per kommun och per postnummerområde. De högsta radonhalterna bland postnumren i Birkaland har uppmätts i Pispala och Länsi-Amuri. Andra postnummerområden med höga radonhalter är Ruovesi Keskus-Nenonen, Vehkajärvi, Rahola, Messukylä, Lentävänniemi, Suorama, Kaivanto, Tahmela, Ylöjärvi centrum, Tesoma, Centralsjukhusområdet-Kauppi, Lamminpää, Mouhijärvi Centrum, Nattari, Epilä, nordvästra Tammerfors, Kuhmajärvi, Kankaantaka, Haukiluoma-Ikuri, Kulju och Pälkäne Centrum.

I Pispala har rätt många mätningar redan utförts, men i de övriga postnummerområdena saknas mätningar för över hälften av småhusbostäderna. Det lönar sig särskilt att utföra mätningar i områdena 34600 Ruovesi Keskus-Nenonen och 38460 Muohijärvi centrum. I dessa områden har radonhalterna varit höga, men mätningar har endast utförts i en liten del av bostäderna.

STUK erbjuder radonmätning till kampanjpriset 43,40 €

Invånare i Ackas, Tavastkyro, Ikalis, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lembois, Mänttä-Filpula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tammerfors, Urjala, Valkeakoski, Vesilax, Virdois och Ylöjärvi kan beställa en radonmätning till nedsatt pris 43,40 €/mätningsburk från STUKs webbutik med kampanjkoden 2122. Det normala priset i webbutiken är 57,04 €/mätningsburk. Erbjudandet gäller till den 31 januari 2016 och omfattar 5 000 mätningsburkar.

Det är enkelt att mäta radonhalten: STUK skickar mätningsburken per post till beställaren. Mätningsburken placeras ut i lägenheten i minst två månader. Efter att mätningsburken varit utplacerad i tillräckligt lång tid returneras den till Strålsäkerhetscentralen i ett kuvert. Inom tre månader efter att burken returnerats skickar STUK mätningsresultatet till beställaren per post. Om det visar sig att radonhalten är hög kan beställaren fråga STUKs radonexperter om hur halten kan sänkas. STUK ordnar även en invånarkväll för dem som deltar i kampanjen. Under kvällen kan invånarna diskutera radonsaneringar med radonexperter.

Radonmätningen kan även beställas från andra godkända företag. På företagens sidor finns uppgifter om hur mätningen kan beställas och vad den kostar.

Radonsaneringen lönar sig – trygga din familjs hälsa

Det finns enkla och fungerande sätt att minska radonhalten. De mest effektiva metoderna är radonsug och radonbrunn. Med dem lyckas man ofta minska radonhalten med 70–90 procent, som bäst hela 99 procent. I en del fall kan det räcka med att man reparerar en illafungerande ventilation.

”Att radonsanera en bostad kostar i genomsnitt endast 2 500 euro, vilket är en liten investering jämfört med bostadens värde. Många människor känner idag till att radon utgör en hälsorisk och förstår därför att fråga efter radonresultat i samband med bostadsaffärer. Det går säkert enklare att sälja bostaden om man vet att den har en låg radonhalt”, uppskattar Olli Holmgren.

STUK ordnar en kostnadsfri utbildningsdag om radonsanering för renoverare torsdagen den 11 februari 2016 efter att Birkalands kampanj avslutats.

Radon är en luktfri och färglös radioaktiv gas som avsöndras från jordmån och berg. Radonhaltig luft från marken tar sig in i inomhusluften i bostaden via springor och porösa material i husgrunden.

Radon uppskattas årligen orsaka cirka 300 fall av lungcancer i Finland. Ju högre radonhalten är och ju längre tid man vistas i den, desto större blir risken för lungcancer. Radon ökar särskilt rökares risk att insjukna i lungcancer.

”Radon är en av de största miljöexponeringarna och den viktigaste enskilda källan som orsakar stråldoser i Finland. Människan utsätts för stråldoser livet igenom och det är därför viktigt att framför allt barn skyddas mot radonexponering”, berättar Holmgren.

Kampanjen Radonfritt stöds av social- och hälsovårdsministeriet.


Mer information

Inspektör Olli Holmgren, STUK, tfn (09) 759 88 555
Informatör Leena Hietanen, STUK, tfn (09) 759 88 215

STUKs webbutik
Godkända radonmätmetoder/företag (på finska)
Läs mer om radon och ämnets hälsoinverkningar samt om radonmätning och -sanering
Radonkartor och radonhalter per postnummerområde

Radon
uppdaterad
19.5.2017 kl 11:04
Dela denna sida

Dela denna sida