Tillbaka till föregående sida

STUK övervakar den årliga servicen vid Lovisa kärnkraftverk

STUK övervakar den årliga servicen vid Lovisa kärnkraftverk

8.8.2016 kl 13:17
Webbnyhet

Fortum Power and Heat Oy inledde den årliga servicen för Lovisa kärnkraftverk söndagen den 7 augusti. Under servicearbetet övervakar Strålsäkerhetscentralen att Fortum säkerställer att arbetet utförs på ett säkert sätt och att arbetet inte medför strålrisk för de anställda på kraftverket eller för miljön.

Underhållet av den första enheten i Lovisa, som började på söndagen, kommer att ta en månad enligt Fortums plan. Det är fråga om en service som utförs vart fjärde år och där bolaget genomför fler kontroller och underhållsarbeten än vid vanlig, årlig service. Under servicen avlägsnas till exempel allt bränsle från reaktorn så att tryckkärlet kan kontrolleras.

Den andra enhetens kortare årliga service börjar enligt planerna i mitten av september och fortsätter till den 10 oktober.  

Under arbetet byter bolaget cirka en fjärdedel av bränslet i kärnreaktorerna mot nytt. Dessutom gör man betydande säkerhetsmoderniseringar på kraftverket. Bolaget förbättrar till exempel båda kraftverksenheternas automationssystem.

STUK har godkänt Fortums planer, och servicen övervakas av cirka 30 experter från STUK.

Mer information

Projektchef Tomi Koskiniemi, tfn (09) 759 88 642
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida