Tillbaka till föregående sida

STUK inlämnade preliminär säkerhetsbedömning av Fennovoimas projekt till arbets- och näringsministeriet

STUK inlämnade preliminär säkerhetsbedömning av Fennovoimas projekt till arbets- och näringsministeriet

23.5.2014 kl 11:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bedömer att det är möjligt att uppföra det kärnkraftverk som Fennovoima planerar att bygga på Hanhikivi i Pyhäjoki så att det är säkert. Fennovoima ska dock utveckla sin organisation och sitt ledningssystem för att kunna bedöma om det nya kärnkraftverket är säkert och för att säkerställa att det är säkert.

STUK inlämnade i dag den 23 maj 2014 en preliminär säkerhetsbedömning som hänför sig till komplettering av principbeslutet om Fennovoimas kärnkraftverksprojekt till arbets- och näringsministeriet (ANM). I säkerhetsuppskattningen bedömer STUK om det är möjligt för Fennovoima att uppföra det planerade kärnkraftverket så att det uppfyller de finländska säkerhetskraven och om Fennovoima kan försäkra sig om kärnkraftverkets säkerhet.

I den preliminära säkerhetsbedömning som inlämnats i dag har STUK koncentrerat sig på de omständigheter som har förändrats efter det att behandlingen av det ursprungliga principbeslutet avslutades för fyra år sedan. De största förändringarna gäller anläggningstypen, som har bytts ut till en anläggning av typen AES-2006 som levereras det ryska bolaget Rosatom, och det att bolaget E.ON dragit sig ur projektet och har ersatts av Rosatom som ny ägare. Enligt STUK:s uppfattning har förändringarna haft en väsentlig inverkan på projektets framskridande och på Fennovoimas organisation, resurser och på utvecklingen av dess verksamhet.

Anläggningen kan byggas så att den är säker

STUK konstaterar att det är möjligt att uppföra anläggningen av typ AES-2006 så att den uppfyller de finländska säkerhetskraven på den förläggningsplats på Hanhikivi i Pyhäjoki som Fennovoima har anvisat för bygget. I den preliminära säkerhetsbedömningen fäster STUK uppmärksamhet vid sådana detaljer som behöver ändras i planeringen av anläggningen för att de finländska säkerhetskraven ska bli uppfyllda. Sådana är beredskap inför störtande flygplan, interna översvämningar och bränder samt allvarliga olyckor. STUK har identifierat också andra tekniska detaljer som kräver ytterligare analyser eller tester vid byggnadstillståndsskedet.

Fennovoima ska stärka sitt kunnande

Styrning av planeringen för att kraven ska uppfyllas och produktionen av de dokument som ska lämnas till STUK kräver ökat kunnande och åtgärder av Fennovoima redan innan följande skede i tillståndsprocessen inleds, dvs. ansökan om tillstånd att uppföra kraftverket lämnas in. Enligt STUK:s uppfattning ska Fennovoima således stärka sitt kunnande och utveckla sitt ledningssystem för att bolaget ska ha tillräcklig förmåga att kunna bedöma och säkerställa säkerheten hos det nya kärnkraftverket samt för att kunna producera det material med tanke på byggnadstillstånd som ska lämnas in till STUK. I sitt utlåtande till arbets- och näringsministeriet ifrågasatte STUK det att bolaget skulle kunna leverera täckande dokumentation till STUK samtidigt som det lämnar in en ansökan om byggnadstillstånd till statsrådet. STUK konstaterar att detta ska beaktas när man planerar sammanställningen av det material som i byggnadstillståndsskedet ska inlämnas till STUK och tidtabellen för inlämnande av materialet och när man bedömer hur lång tid byggnadsstillståndsskedet kommer att ta.

Länk: Strålsäkerhetscentralens preliminära säkerhetsbedömning som hänför sig till Fennovoimas ansökan om principbeslut (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Generaldirektör Petteri Tiippana,  tfn   (09) 759 88 200
Projektchef  Janne Nevalainen, tfn (09) 759 88 682

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida