Tillbaka till föregående sida

STUK: Inga avvikande cesium-137-iakttagelser i övriga Finland, halterna i Helsingfors har normaliserats

STUK: Inga avvikande cesium-137-iakttagelser i övriga Finland, halterna i Helsingfors har normaliserats

8.3.2016 kl 19:12
Meddelande

Mätstationen på Strålsäkerhetscentralens (STUK) tak i Kasberget i Helsingfors uppmätte den 3 och 4 mars ovanligt mycket radioaktivt cesium-137. ”Mätresultatet, 4 000 mikrobecquerel per kubikmeter luft, är tusenfaldig jämfört med det normala, men ändå enbart en miljondel av sådana halter som människorna borde skydda sig mot. Den iakttagna halten är inte farlig för hälsan”, säger Tarja K. Ikäheimonen, direktör för avdelningen Miljöövervakning av strålning och beredskap vid STUK.

”Efter iakttagelsen fortsatte vi utredningarna genom att mäta filtren i luftinsamlarna på fem andra orter och vi utredde radioaktivitetshalterna i luftsamlaren i Helsingfors under perioden 4–5 mars. Det tar flera timmar att mäta radioaktiviteten i filtren och i en del fall kan arbetet ta upp till ett dygn”, beskriver Ikäheimonen.
 
Inget avvikande påträffades i resultaten från partikelinsamlarna i Imatra, Kuopio, Lovisa, Olkiluoto och Rovaniemi. Luftinsamlaren i Helsingfors visade en cesim-137-halt på 12 mikrobecquerel per kubikmeter luft 4-5 mars. ”Strålningsmängden har alltså sjunkit till normal nivå. Vi fortsätter ändå mycket aktivt utreda strålningskällan”, berättar Ikäheimonen.

”Det är mycket osannolikt att cesium-137 har kommit in i landet över gränserna, men vi kan inte riktigt ännu utesluta det alternativet. Vi vet även att halterna inte kommer från ett kärnprov eller en reaktor”, fortsätter Ikäheimonen.
 
STUK övervakar extern strålning i Finland genom nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer. Dessa mätstationer samlar inte in prover från luften utan de mäter strålningen i miljön direkt i realtid. Mätstationerna larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. De halter som nu iakttagits med partikelinsamlarna är så små att de inte syns ens som en liten ökning jämfört med den normala bakgrundsstrålningen utomhus och därför upptäcker övervakningsnätet dem inte.
 
Mer information om övervakning av radioaktiva ämnen i utomhusluften samt mätresultat av radioaktiva ämnen i utomhusluften finns på STUKs webbplats.

Mer information:

Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596
Kommunikationschef Kaisa Raitio, tfn (09) 759 88 795

Strålning i miljön
Dela denna sida

Dela denna sida