Tillbaka till föregående sida

STUK behöver mer tid för bedömningen av säkerheten hos Posivas slutförvaringsanläggning

STUK behöver mer tid för bedömningen av säkerheten hos Posivas slutförvaringsanläggning

25.6.2014 kl 11:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) behöver enligt sin uppskattning ett halvt år längre tid än planerat för att bedöma säkerheten för ansökan om tillstånd att uppföra en anläggning för inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle.

I sin begäran om utlåtande som lämnades till Strålsäkerhetscentralen i början av 2013 önskade arbets- och näringsministeriet (ANM) att Strålsäkerhetscentralens utlåtande med bilagor ska lämnas in senast i slutet av juni 2014.

Behandlingen av materialet har krävt mer tid av STUK än planerat, eftersom Posiva i slutet av 2012 inte lämnade in hela tekniska ansökningsmaterialet till STUK. I stället har delar av materialet lämnats in under 2013 och 2014. Dessutom har STUK i samband med inspektionen förutsatt att Posiva ska lämna in flera kompletteringar till ansökningsmaterialet. Berednings- och handläggningstiderna för dessa hade inte inkluderats i den ursprungliga tidsplanen i nuvarande omfattning. Även de nya säkerhetskraven som STUK publicerade i december 2013 har påverkat behovet att komplettera ansökningsmaterialet.

STUK uppskattar att inspektionerna kan slutföras i december samt att utlåtandet och säkerhetsbedömningen kan lämnas in till ANM i januari 2015, om Posiva kan skicka behövligt material till STUK enligt överenskommen tidsplan.

Mer information:
Byråchef Jussi Heinonen, tfn (09) 759 88 679
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida