Tillbaka till föregående sida

Små mängder radioaktiv jod upptäcktes i luftprov

Små mängder radioaktiv jod upptäcktes i luftprov

28.10.2016 kl 16:19
Webbnyhet

Små mängder radioaktivt jod (I-131) upptäcktes i proverna som samlats in med övervakningsstationerna i Rovaniemi, Helsingfors och Lovisa 19–25 oktober 2016. De uppmätta jodmängderna kan iakttas endast i mycket känsliga laboratoriemätningar och de har ingen som helst inverkan på människans hälsa. Iakttagelserna avviker dock från det normala, eftersom radioaktivt jod inte av naturen förekommer i miljön. Mätresultaten från de andra mätstationerna i Finland från denna period blir färdiga senare.

Jodens ursprung är inte känd, men Strålsäkerhetscentralen (STUK) strävar efter att reda ut ursprunget tillsammans med strålsäkerhetsmyndigheterna i grannländerna. Enligt uppgifter från Estlands myndigheter har radioaktivt jod uppmätts även i prover som samlats in nära Tallinn och Narva. Även i Estland har de uppmätta jodmängderna varit små.

Norska strålsäkerhetsmyndigheten NRPA berättade i början av den här veckan att det skedde en liten läcka med radioaktiva ämnen i en forskningsreaktor i staden Halden i Sydnorge.  Den jod som nu har iakttagits i Finland och Estland härstammar med hög sannolikhet inte från Halden, eftersom vindarna under insamlingsperioden inte blåste från Norge.

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i luften

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Med hjälp av pumpar i insamlarna samlas partiklar i luften i ett glasfiberfilter och filtren analyseras sedan i ett laboratorium. Med denna metod kan man observera även väldigt små förändringar i strålningssituationen.

Dessutom övervakar STUK extern strålning i Finland genom nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer. Mätstationen larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. Den normala variationen i extern strålning är större än vad som nu orsakats av den jodhalt som har uppmätts. Därför upptäcker inte övervakningsnätverket de halter som nu har mätts i utomhusluften.

Mer information:

Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210

Uppdatering 31 oktober 2016

Jod iakttogs även på mätstationerna i Kuopio och Kajana

I mätningarna som stod klara måndag 31 oktober upptäcktes att även proverna insamlade vid mätstationerna i Kuopio och Kajana 17–24 oktober innehöll små mängder jod-131. Tidigare hade proverna från Rovaniemi, Helsingfors och Lovisa uppvisa jod. Mängderna är i samma storleksklass som de som tidigare rapporterats, dvs. mycket små och endast iakttagbara vid noggranna mätningar.

Inget radioaktivt jod påträffades i proverna från Ivalo och Sodankylä. Resultatet för proverna från Imatra, Kotka och Olkiluoto blir klara senare. Resultaten publiceras på STUKs webbplats. På sidorna finns även mer information om övervakningen av radioaktiva ämnen i utomhusluften.  

Becquerel (Bq) är enheten för aktivitet

Det berättar om antalet sönderfallande atomer per tidsenhet i ett ämne.  Det radioaktiva ämnets aktivitet är 1 Bq om i genomsnitt en atom sönderfaller per sekund.

De nu uppmätta jodmängderna var i storleksordningen några miljontedelar becquerel per kubikmeter luft.

Mängden kan jämföras med det faktum att en vuxen människa av naturen har så mycket radioaktivt kalium (K-40) i kroppen att ämnet har en aktivitet på cirka 4 000 becquerel. Detta innebär att över 300 miljoner kaliumkärnor sönderfaller i människan under ett dygns tid. I de nu uppmätta mängderna sönderfaller färre än en jodkärna per dygn per kubikmeter luft.

Strålning i miljön
uppdaterad
1.11.2016 kl 15:06
Dela denna sida

Dela denna sida