Tillbaka till föregående sida

Samarbetsförhandlingarna vid STUK slutfördes – färre uppsägningar än väntat

Samarbetsförhandlingarna vid STUK slutfördes – färre uppsägningar än väntat

24.2.2015 kl 10:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen inledde samarbetsförhandlingar i oktober 2014. Målet var att uppnå kostnadsbesparingar eftersom finansieringen av STUK från statsbudgeten minskar med cirka tre miljoner euro före utgången av 2017.

I förhandlingarnas inledande skede uppskattades att man utöver de övriga sparåtgärderna skulle bli tvungen att avsluta upp till 30 tjänste- eller anställningsförhållanden. Efter samarbetsförhandlingarna omfattas 16 personer av uppsägningshot. De arbetar i huvudsak inom budgetfinansierad verksamhet, såsom inom forskning och utveckling. Personalnedskärningarna gäller inte direkt övervakningen av användningen av strålning och kärnenergi eftersom kostnaderna för denna verksamhet faktureras av tillsynsobjekten.

”Största delen av vår forskning inom strålsäkerhet upphör på grund av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker, bland annat den forskning genom vilken vi följer upp hur radioaktiva ämnen transporteras i jordmånen och vattendragen och vidare via födan till människorna. Vi lägger ned laboratoriet i Rovaniemi, men avslutar inte mätningen av strålningen i miljön i Norra Finland, utan utför den i stället i Helsingfors. Vi upprätthåller inte heller vår kompetens och förmåga att fastställa stråldoser utifrån kromosomprov i fortsättningen. De uppgifter och funktioner som nu läggs ned har ingen direkt inverkan på finländarnas strålsäkerhet, men till följd av dem har STUK inte samma kunnande och förmåga att agera särskilt vid strålningsolyckor som i dag”, säger Petteri Tiippana, generaldirektör för STUK.

STUK har för avsikt att uppnå ytterligare besparingar genom en organisationsreform, effektivisering av funktioner och lokalarrangemang. Åtgärderna genomförs i huvudsak före utgången av 2015. 

Ytterligare information:
Generaldirektör Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 200
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215
Kommunikationschef Kaisa Raitio, tfn (09) 759 88 795 

STUK
Dela denna sida

Dela denna sida