Tillbaka till föregående sida

Radonmätningssäsongen inleds i början av november: Det lönar sig att mäta radon som orsakar lungcancer i hemmen och på arbetsplatserna

Radonmätningssäsongen inleds i början av november: Det lönar sig att mäta radon som orsakar lungcancer i hemmen och på arbetsplatserna

29.10.2014 kl 11:00
Meddelande

Radioaktiv radongas som finns i inomhusluften orsakar årligen cirka 300 fall av lungcancer i Finland. Det enda sättet att kontrollera radonhalten i hemmet är att göra en mätning. Radonhalten i inandningsluften kan vara för stor också på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste mäta arbetsplatsens radonhalt på områden, där det förekommer radon i större utsträckning än vanligt.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som sipprar in i inomhusluften från jordmånen under huset i synnerhet under uppvärmningssäsongen. Därför lönar det sig att genomföra radonmätningen under perioden mellan början av november och slutet av april för att få en tillförlitlig uppskattning av strålningsexponeringen. Strålsäkerhetscentralen (STUK) rekommenderar att radon ska mätas i alla småhus, radhus och lägenheter på de nedersta våningarna i höghus.

Höga radonhalter kan finnas i hem och arbetsplatser överallt i Finland, men sannolikheten är störst i södra Finland och Birkaland.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut borde radonhalten i inomhusluften inte överskrida 400 becquerel per kubikmeter. Som följd av EU-direktivet 2013/59/Euratom sänks maximivärdet fram till år 2018 till 300 becquerel per kubikmeter eller under det. Nya hus ska byggas så att radonhalten underskrider 200 becquerel per kubikmeter. Enligt strålskyddsförordningen får radonhalten på arbetsplatser inte överskrida 400 becquerel per kubikmeter i en arbetslokal, där regelbundet arbete utförs.

Nu är det dags att beställa radonmätning

Radonmätning kan beställas till exempel hos STUK. Beroende på bostadsstorleken mäts radonhalten antingen med en eller två mätningsburkar. På kontor räcker en burk per 200 kvadratmeter och i industrihallar 1–2 burkar/hall. Burkarna står inne i minst två månader, och efter det returneras de till STUK. Mätningsresultatet blir färdigt inom två månader från att burkarna returnerats.

När burkarna beställs i STUKs nätbutik kostar en mätningsburk 53,20 euro (inkl. moms). Mätning kan också beställas per telefon 09 759 88 497 (kl. 10–14). Då är priset för en burk 56,54 euro (inkl. moms).

Om radonhalten visar sig vara hög i inomhusluften, kan den sänkas med måttliga kostnader. Mer information finns på Strålsäkerhetscentralens webbplats samt i guiden för radonsanering av bostäder (http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/tiivistelmat/a_sarja/sv_FI/stuk-a237/).

Radon på arbetsplatsen ska mätas på områden med hög radonhalt

Arbetsgivaren ska mäta radonhalten på arbetsplatsen i kommuner, där radon förekommer i större utsträckning än vanligt. I dessa kommuner ska radonhalten mätas också i skolor, daghem och andra motsvarande offentliga lokaler. Förteckning över kommuner finns på STUKs webbplats. Förutom kommunerna i förteckningen ska radon mätas på arbetsplatsen också på andra områden och i arbetslokaler, där åtgärdsgränsen för radonhalten kan överskridas. Sådana är till exempel åsområden samt arbetslokaler under jord. I regel behöver radonhalten inte utredas, om arbetsplatsen ligger på andra våningen eller högre upp i huset.

Vid behov ska arbetsgivaren minska de anställdas exponering för radon till exempel genom att effektivisera ventilationen, genomföra en radonsanering eller förkorta arbetstider i de arbetslokaler, där man mätt en hög radonhalt.

Mer information:
Laboratorieingenjör Tiina Oinas, tfn (09) 759 88 463
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210

Beställning av radonmätning och mer information på STUKs webbplats

Beställning av radonmätning i STUKs nätbutik

Förteckning över kommuner där radonhalt ska mätas (på finska)

Radonmätningar på arbetsplatser

Information om radon

Radon
uppdaterad
19.5.2017 kl 12:34
Dela denna sida

Dela denna sida