Tillbaka till föregående sida

Radioaktiva ädelgaser och jod sipprade in i rumsutrymmen på Olkiluoto

Radioaktiva ädelgaser och jod sipprade in i rumsutrymmen på Olkiluoto

23.6.2016 kl 14:35
Webbnyhet

Efter årsservicen för den första enheten på Olkiluoto kärnkraftverk har alla ventiler i systemet för strålningsmätning, som ingår i systemet för avgasbehandling, inte varit helt täta. Radioaktiva ädelgaser och jod har sipprat in i några av rumsutrymmena på turbinanläggningen. Därifrån har en del av de radioaktiva ämnena tagit sig ut genom ventilationssystemet.

Biträdande direktör Tomi Routamo på STUKs avdelning för övervakning av kärnkraftverk konstaterar att STUK fick ett meddelande om händelsen den 23 juni. Läckan är liten och har inte äventyrat säkerheten för de anställda på anläggningen. Enligt TVO:s kontroll har den person som på grund av händelsen mest utsattes för strålning fått en dos på 1,8 millisievert. Dosen är ungefär hälften så stor som finländarnas genomsnittliga årsdos.  För arbetstagare i strålningsarbete har en dosgräns på 20 millisievert per år ställts upp.

Direktör Tarja K. Ikäheimonen på STUKs avdelning för miljöövervakning av strålning och beredskap säger att de radioaktiva ämnen som kommit ut i luften kan upptäckas när radioaktiviteten i utomhusluften mäts. Avståndet mellan den första enheten på Olkiluoto och den närmaste mätstationen är cirka tre kilometer. ”Mätmetoderna är mycket känsliga, så de upptäcker även mycket små mängder radioaktiv jod”, konstaterar Ikäheimonen. Mätresultaten fås följande gång nästa vecka. ”Det finns dock ingen anledning att misstänka att det finns betydande mängder radioaktivitet i omgivningen.”

STUK har också bedömt händelsens allvar enligt den internationella skalan för säkerhetsbetydelsen av kärnkraftsrelaterade händelser, INES, och konstaterat att händelsen inte har betydelse med tanke på kärnsäkerheten. Klassen är alltså noll.

Mer information:

Biträdande direktör Tomi Routamo, tfn (09) 759 88 577
Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596

Kärnsäkerhet
uppdaterad
27.6.2016 kl 15:59
Dela denna sida

Dela denna sida