Tillbaka till föregående sida

Övervakningen av radioaktivitet i miljön i Finland uppfyller EU-kraven

Övervakningen av radioaktivitet i miljön i Finland uppfyller EU-kraven

2.10.2015 kl 18:04
Meddelande

Europeiska kommissionens utvärderingsgrupp reviderade 29.9–2.10.2015 Finlands nationella program för övervakning av radioaktivitet i miljön, som genomförs av Strålsäkerhetscentralen (STUK), samt strålövervakningen av utsläppen från Lovisa kärnkraftverk samt av dess omgivning. Revisionen baserar sig på Euratomfördraget och genomförs med sju års mellanrum.

Vid STUK bekantade gruppen sig med verksamheten i laboratorierna på avdelningen Miljöövervakning av strålning och beredskap, metoder som används för bestämning av radioaktivitet och den utrustning som används för övervakning av radioaktivitet samt resultatrapportering. Utvärderingsgruppen besökte även Lovisa kärnkraftverk, där den tog del av kraftverkets övervakning av utsläpp av radioaktiva ämnen, analys av ämnena samt strålövervakningsstationer och deltog även i insamling av miljöprover.

Utvärderingsgruppen bestod av fyra experter från kommissionen. Revisionen baserades på det övervakningsprogram som bestäms i artikel 35 i Euratomfördraget. Dess syfte är en oberoende utvärdering om tillräckligheten av övervakningsarrangemang för radioaktivitet i en medlemsstat.

I övervakningen av radioaktivitetsnivåerna i Finlands vattendrag, luft och jordmån inkluderar även övervakning av nederbörd, växtlighet och livsmedel samt övervakning av luftburna och flytande miljöutsläpp. Enligt kommissionens revision svarar övervakningen väl upp mot kraven samt bestämmelserna i artikel 35 i Euratomfördraget.

”Oberoende externa utvärderingar är viktiga för oss. Utifrån de observationer som framkommer i utvärderingarna kan vi förbättra vår verksamhet. Naturligtvis är vi nöjda över att kommissionen anser att kvaliteten och nivån på vår verksamhet är bra”, säger Tarja K. Ikäheimonen, direktör för avdelningen Miljöövervakning av strålning och beredskap vid STUK.

Den slutliga rapporten om utvärderingsbesöket färdigställs i början av nästa år.

Klarare ställning för STUK som oberoende miljöövervakningsmyndighet

Vid den förra revisionen år 2007 fäste utvärderingsgruppen vikt vid rekommendationer för laboratorierutiner och allmän kvalitetssäkring, men också vid STUKs dubbla roll som producent av analystjänster och tillsynsmyndighet. Genom lagändringar som trädde i kraft i juli innevarande år klargjordes STUKs ställning som en oberoende säkerhetsövervakningsmyndighet, och nu utför STUK miljöövervakning vid kärnkraftverken endast i egenskap av tillsynsmyndighet.


Mer information

Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596

Europeiska kommissionen:

Monitoring radioactivity in the environment

Main Findings of the Commission´s Article 35 verification in Finland 19 to 23 March 2007: Finnish National Monitoring Network for Environmental Radioactivity (pdf)

Strålning i miljön
uppdaterad
12.10.2015 kl 18:48
Dela denna sida

Dela denna sida