Tillbaka till föregående sida

Nya rekommendationer för att minska cancerrisken

Nya rekommendationer för att minska cancerrisken

12.8.2015 kl 15:00
Webbnyhet

Den europeiska kodexen mot cancer ger råd om hur man kan minska cancerrisken. Kodexen fokuserar på levnadssätten och små val i vardagen. Rekommendationerna tar också upp radon, som är en betydande strålningskälla i Finland.

Åtminstone en tredjedel eller till och med hälften av alla cancersjukdomar har en koppling till levnadssättet. Den europeiska kodexen mot cancer har utarbetats under ledning av Världshälsoorganisationen och den fokuserar särskilt på levnadssätt och små vardagliga val, även om livsmedelstillsatser, basstationer i mobilnätet och annat som upplevs som artificiellt och som man inte kan själv påverka ofta anses utgöra cancerrisker.

Motsvarande kodex har tidigare utarbetats tre gånger sedan 1987, men nu omfattas radon för första gången av rekommendationerna. Man kan minska cancerrisken genom att utreda om det förekommer naturlig strålning från radon i hemmet, samt genom att vid behov vidta åtgärder för att minska radonhalten. Radon är den mest betydande strålningskällan i Europa och bekämpningen av radon borde fortfarande effektiviseras.

Kodexen uppmanar till att undvika solarier eftersom solning i solarium inte ger några hälsofördelar, utan enbart skadar. Orsaken till rekommendationen är att UV-strålningen, i synnerhet om man bränner sig, har en obestridlig betydelse för uppkomsten av hudcancer.

De övriga rekommendationerna gäller tobak, kost, motion, kroppsvikt och cancerscreeningar. Rekommendationerna har i så stor omfattning som möjligt utarbetats utifrån forskningsresultat. Elektriska magnetfält nämns inte, eftersom det ännu inte finns tydliga bevis på deras påverkan.

Rekommendationerna för att förebygga cancer utarbetades av sex expertgrupper med expertis inom olika områden. Forskningsprofessor Anssi Auvinen från Strålsäkerhetscentralen deltog i arbetet. Expertgrupperna har utarbetat ett sammandrag av forskningsresultat som gäller de olika områdena, som en bakgrund för rekommendationerna. Dessa har publicerats i tidningen Cancer Epidemiology.

Rekommendationerna har utarbetats på initiativ av Europeiska kommissionen.

McColl N, Auvinen A, Kesminiene A, Espina C, Erdmann F, de Vries E, Greiner R, Harrison J, Schüz J. European Code against Cancer 4th Edition: Ionising and non-ionising radiation and cancer. Cancer Epidemiology 2015

Mer information:

Forskningsprofessor Anssi Auvinen, tfn 0400 606 477
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn 09 759 88 210

Radon
Dela denna sida

Dela denna sida