Tillbaka till föregående sida

Nu är det dags att beställa radonmätning

Nu är det dags att beställa radonmätning

13.11.2015 kl 11:24
Meddelande

Radonmätningsperioden pågår under bostädernas uppvärmningssäsong, från början av november till slutet av april. Strålsäkerhetscentralen (STUK) rekommenderar att radon ska mätas i alla småhus, radhus och i lägenheter på de nedersta våningarna i höghus.

Cirka 300 finländare insjuknar varje år i lungcancer på grund av radioaktiv gas i inomhusluften. Eftersom radon är luktfri och osynlig, är det enda sättet att kontrollera radonhalten i hemmet att göra en mätning. Lättast och förmånligast går det med radonmätningsburkar. I burkarna, som ska stå i bostaden i två månaders tid, finns material på vilket radioaktiva ämnen i luften lämnar spår. Av spårens mängd kan man beräkna radonhalten i inomhusluften.

En radonmätning kan beställas från ett företag som tillhandahåller denna tjänst eller från STUK.  Mätningen görs vanligen med två mätningsburkar. I små bostäder räcker det med en burk. När burkarna fått stå i lägenheten minst två månader, returneras de för mätning till laboratoriet.

Nytt direktiv medför strängare krav

Radon kommer in i bostäderna från jordmånen genom springor i byggnadernas bottenbjälklag. Höga halter förekommer överallt i Finland, men störst sannolikhet är det att upptäcka sådana i Södra Finland och Birkaland.  Hus som har radonproblem kan i allmänhet repareras med rätt enkla metoder. Information om radonsanering finns på STUK:s webbplats.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut bör radonhalten i inomhusluften inte överskrida 400 becquerel per kubikmeter. När det nya EU-direktivet trätt i kraft senast år 2018 sänks maximivärdet till 300 becquerel per kubikmeter eller under det. Nya byggnader ska byggas på så sätt att radonhalten är under 200 becquerel per kubikmeter. 

STUK har under årens lopp mätt radonhalten i 113 000 småhusbostäder i Finland. Mätresultaten per kommun och postnummerområde finns på STUK:s webbplats.

Kampanjen Radonfritt börjar i Birkaland i december

Stuk ordnar tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet och kommunerna i Birkaland kampanjen Radonfritt i december. I kampanjkommunerna erbjuds STUK:s radonmätning till ett förmånligare pris. Kampanjen omfattar även utbildning i radonsäkert byggande och radonsanering för proffs inom byggbranschen. Mer information om kampanjen skickas när kampanjstarten närmar sig.

STUK frågar vad finländarna vet om radon

I början av radonmätningssäsongen frågar STUK finländarna vad de vet om radon i inomhusluften och om hälsoriskerna i anslutning till radon. STUK använder webbenkätens resultat för att effektivisera sin kommunikation om riskerna med radon.

En länk till radonenkäten finns på STUK:s webbplats. Enkäten är på finska. En länk finns också på Egnahemsförbundets, Andningsförbundets, Asumisterveysliittos och Fastighetsförbundets webbplatser.

Radon på STUKs webplats

Radonmätningar i bostäder

STUKs radonriskenkät (på finska)

Ytterligare information:


Inspektör Olli Holmgren tfn (09) 759 88 555
Inspektör Katja Kojo, tfn (09) 759 88 742 (radonriskenkäten)

 

Radon
uppdaterad
13.11.2015 kl 12:28
Dela denna sida

Dela denna sida