Tillbaka till föregående sida

Kännedomen om riskerna minskar inte på solbadandet

Kännedomen om riskerna minskar inte på solbadandet

9.4.2015 kl 10:00
Webbnyhet

En förminskad solexponering  minskar effektivt UV-strålningens skadeverkningar, så som insjuknandet i hudcancer. Trots kännedomen om riskerna är det många som solbadar obekymrat.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har utrett finländarnas uppfattningar om ultraviolett strålning och dess hälsorisker. Enligt enkäten känner finländarna väl till att UV-strålningen inverkar på uppkomsten av hudcancer, på att huden åldras och på bildandet av D-vitamin. Många solbadar medvetet rätt mycket trots att riskerna identifieras. Vanligaste skyddsmedlet är andvändningen av solkräm.

Solbeteendet syns i Cancerregisternas senaste statistik: Sammanlagt 3 208 människor insjuknade i hudcancer i Finland år 2013.

Det är möjligt att helt  bli kvitt hudcancer med vettigt solbeteende

Man kan påverka risken att insjukna i hudcancer genom att skydda sig både från att bränna sig i solljuset samt från en långvarig kontinuerlig exponering. Bränd hud och stora hastiga doser, som t.ex.  södernresor, ökar på risken att insjukna särskilt i melanom. Risken att insjukna i skivepitel- och basalcellscancer består av dosen UV-strålning som ackumulerats under personens hela livstid. 

"Man har uppskattat att hela 95 procent av alla hudcancerfall kunde förhindras genom vettigt solbeteende", betonar överläkare Eeva Ollila på Cancerföreningarna.

År 2020 uppskattas cirka 2000 människor årligen insjukna i den farligaste typen av hudcancer, dvs. i melanom. Det är en och en halv gånger fler än idag. Andelen kvinnor som insjuknar i melanom är i framtiden större än andelen män. Melanom uppskattas öka hos personer över 65 år, särskilt hos män, samt hos kvinnor under 65 år.

År 2013 konstaterades 1429 nya fall av melanom. Av de insjuknade var 730 män och 699 kvinnor. År 2013 påträffades 1 779 fall av andra typer av hudcancer. 886 fall av hudcancer påträffades hos män och 893 fall hos kvinnor. Största delen har insjuknat i skivepitelcancer, men även en del mer sällsynta typer av cancer finns bland fallen. Dessutom har basalcellscancer opererats på uppskattningsvis 12 000-14 000 människor Alla basaliom hamnar inte i statistiken, så siffrorna är uppskattningar.

En kraftig solexponering förkortar även materialens livslängd

"Solens UV-strålning skadar inte bara människor utan även olika material och förkortar därmed deras livslängd. UV-strålningens inverkningar syns i materialen som många olika slags egenskapsförändringar allt från gulnader till sprickor", påpekar Meteorologiska institutets forskare Anu Heikkilä.

Meteorologiska institutet har tillsammans med sina samarbetspartners utvecklat nya metoder för att undersöka hur material åldras. Den traditionella vädertestningen har nått en ny nivå genom ett nätverk av teststationer där man utöver väderförhållanden även mäter UV-strålningen som materialproverna utsätts för. Den påskyndade föråldringen som sker i laboratorieförhållanden har förbättrats genom at man utrett hur strålningen som UV-lamporna avger förhåller sig dill den verkliga solexponeringens UV-strålningsbelastning. Dessutom har man utvecklat en maskin där de undersökta materialen i laboratoriet kan utsättas för en UV-strålning som delats in i olika våglängder. Med maskinen kan man utreda hur skadekänsliga materialen är. Informationen om förhållandet mellan förfallet som UV-strålningen orsakar och våglängderna förbättrar betydligt möjligheterna att välja de lämpligaste materialen för olika användningssyften och för att utveckla nya material som åldras enligt en precis tid.

Mera information:

Cancerföreningarna
Överläkare Eeva Ollila, tfn  040 595 2363, eeva.ollila(at)cancer.fi
Överläkare Meri-Sisko Vuoristo, tfn 03 249 9607, meri-sisko.vuoristo(at)pirkanmaansyopayhdistys.fi
Informatör Maarit Rautio, tfn 040 549 1003, maarit.rautio(at)cancer.fi

STUK
Forskare Katja Kojo, (09) 759 88 472, katja.kojo(at)stuk.fi
Informatör Hilkka Karvinen, puh. (09) 759 88 478, hilkka.karvinen(at)stuk.fi

Meteorologiska institutet
Forskare Anu Heikkilä, tfn 050 338 4854, anu.heikkila(at)fmi.fi
Informatör Eija Vallinheimo, puh. 050 530 3871, eija.vallinheimo(at)fmi.fi
Meteorologiska institutets UV-prognos

UV-strålning
Dela denna sida

Dela denna sida