Tillbaka till föregående sida

Inspektionsföretagen ska förbereda sig på nytt förfarande vid godkännande

Inspektionsföretagen ska förbereda sig på nytt förfarande vid godkännande

4.9.2014 kl 12:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralens nya kärnsäkerhetsdirektiv ”Auktoriserat inspektionsföretag och tillståndshavarens företag för egenkontrollen” (YVL E.1) trädde i kraft den 15 augusti 2014. Enligt direktivet bör inspektionsföretagen i fortsättningen ansöka om godkännande direkt hos Strålsäkerhetscentralen (STUK) för att få utföra kontroller på kärntekniska anläggningar under uppbyggnad eller i drift. Hittills har man ansökt om godkännande via kraftbolaget. Det är skäl för inspektionsföretagen att förbereda sig på det nya förfarandet i god tid.

Anledningen till revideringen av ansökningsförfarandet är en ändring av kärnenergilagen. Ändringen betonar inspektionsföretagens oberoende ställning som en av STUK godkänd organisation som utför en offentlig förvaltningsuppgift. Det nya direktivet YVL E.1 ingår i de nya bestämmelserna om kärnsäkerhet, publicerade i november 2013, och ersätter förfarandet vid godkännande av inspektionsföretag i enlighet med direktiv YVL 1.3. STUK har även informerat inspektionsföretagen om förändringen per brev.

STUK godkänner de inspektionsföretag som ska utföra kontroll av tryckanordningar, andra mekaniska anordningar samt stål- och betongkonstruktioner. I direktivet YVL E.1 lägger STUK fram detaljerade krav rörande bland annat inspektionsföretagens verksamhet och strukturer, resurser och kompetens, förfarande vid godkännande och rapporteringsskyldighet samt STUKs övervakning.

Godkännandet enligt direktivet YVL E.1 förutsätter att inspektionsföretaget först skaffar sig en ackreditering som visar dess behörighet från landets ackrediteringsorgan. I Finland är organet FINAS, Finnish Accreditation Service. Ackrediteringen grundar sig på standard SFS EN ISO/IEC EN 17020 (2012-05-21), tekniska standarder som lämpar sig för kontrollverksamheten samt de av STUKs kärnkraftverksdirektiv (YVL) som ställer krav på inspektionsföretagens verksamhet i planerade kontrolluppdrag. Efter beviljad ackreditering ansöker inspektionsföretagen om godkännande, dvs. auktorisation hos STUK.

 

Mer information:
Byråchef Martti Vilpas, tfn (09) 759 88 655
Överinspektör Mark Cederberg, tfn (09) 759 88 691

 

På finska: YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos

På engelska: Authorised inspection body and the licensee’s in-house inspection organisation

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida