Tillbaka till föregående sida

Inga problem med kvaliteten på stålet i Olkiluoto 3:s reaktortryckkärl

Inga problem med kvaliteten på stålet i Olkiluoto 3:s reaktortryckkärl

17.12.2015 kl 11:05
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen har godkänt den utredning som Industrins Kraft (TVO) givit om kvaliteten på stålet i reaktortryckkärlet i kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3. Enligt utredningen finns det inga säkerhetspåverkande avvikelser i kvaliteten på stålet som använts för reaktortryckkärlet eller reaktorns andra primärkretsdelar i det kärnkraftverksbygge som pågår i Olkiluoto.

STUK bad TVO reda ut stålkvaliteten, efter att stålet som använts i bygget av kärnkraftverksenheten Flamanville 3 i Frankrike konstaterats ha avvikelser som påverkar hållkraften och som beror på kolhalten i stålet.

I utredningen som STUK fick av TVO i slutet av juni anger TVO att reaktortryckkärlet i Olkiluoto är tillverkat med en annan, kvalitetsmässigt bättre metod än tryckkärlet i Flamanville, och att granskningarna i samband med tillverkningen hade avslöjat om det funnits liknande problem.  Även delarna i primärkretsen har enligt den kompletterande utredning som TVO gav STUK i början av november granskats på vederbörligt sätt i samband med tillverkningen. 

TVO granskade ännu i oktober kolhalterna i det stål som använts för den tryckgenerator som hör till reaktorns primärkrets. Mätningarna visade att kolhalten uppfyller kraven.

I beslutet som fattades den 8 december konstaterar STUK att de utredningar TVO levererat är tillräckliga och att de slutsatser som dragits är motiverade.

Kärnsäkerhet
uppdaterad
17.12.2015 kl 11:10
Dela denna sida

Dela denna sida