Tillbaka till föregående sida

Finländskt strålnings- och kärnsäkerhetskunnande ut i världen

Finländskt strålnings- och kärnsäkerhetskunnande ut i världen

17.11.2016 kl 14:00
Meddelande

Finländskt strålnings- och kärnsäkerhetskunnande kan nu ännu effektivare än tidigare introduceras på den internationella marknaden då statsrådet idag, den 17 november 2016, godkände ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för STUK International Oy.

STUK International Oy har grundats för att sälja kunnande i anknytning till strålnings- och kärnsäkerhet till myndigheter i andra länder. Bolaget administrerar och köper huvudsakligen den expertis som behövs för detta av Strålsäkerhetscentralen, men vid behov även av andra aktörer inom strålnings- och kärnsäkerhet. Syftet är att förbättra såväl partnerländernas som Finlands strålnings- och kärnsäkerhet samt att i enlighet med regeringens mål öka exporten av expertis.

”STUK är en internationellt uppskattad övervakare av strålnings- och kärnsäkerhet och det finns en efterfrågan på vår expertis, särskilt i länder där man avser att inleda eller utveckla användningen av strålning eller kärnenergi samt övervaka användningen. Samarbete som inleds från allra första början är det effektivaste sättet att inverka på att de länder som har beslutat börja använda kärnkraft gör det på ett säkert sätt”, konstaterar Strålsäkerhetscentralens generaldirektör Petteri Tiippana.

Den finländska strålnings- och kärnsäkerheten drar för sin del nytta av projekten, eftersom internationellt samarbete gör den egna expertisen mångsidigare och ger inkomster. Då kan de inhemska resurserna upprätthållas och verksamheten kan vidareutvecklas utan att belasta statens budget.

Från STUK är generaldirektör Petteri Tiippana och direktören för avdelningen för övervakning av kärnkraftverk Kirsi Alm-Lytz medlemmar i bolagets styrelse. Som styrelsens ordförande fungerar kundchef Ilona Lindholm från VTT och de övriga ordinarie medlemmarna är regeringsråd Ilpo Nuutinen från statsrådets kansli och överingenjör Jorma Aurela från arbets- och näringsministeriet. Bolagets styrelse utser en verkställande direktör för bolaget genom offentlig rekrytering.

Mer information:

Generaldirektör Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 200

Strålsäkerhetscentralen
Dela denna sida

Dela denna sida