Tillbaka till föregående sida

Finland har mycket att ge i det internationella kärnsäkerhetssamarbetet

Finland har mycket att ge i det internationella kärnsäkerhetssamarbetet

5.4.2016 kl 16:08
Webbnyhet

STUKs generaldirektör Petteri Tiippana är nöjd med resultatet från kärntoppmötet som ordnades i Washington fredagen den 1 april 2016. Som ett resultat från serien av toppmöten kommer det att bli ännu svårare att få tag på och använda kärn- och radioaktiva ämnen för olaglig verksamhet.

Under mötet i Washington betonade Finland den nationella förmågan att upptäcka och agera vid hotfulla situationer. Finland betonade även betydelsen av internationellt samarbete i informationsutbytet för att förhindra kärnterrorism och vikten av övningar för att upprätthålla beredskapen.

Även om toppmötena lett till att hanteringen och övervakningen av kärn- och radioaktiva ämnen har förbättrats finns det ännu en risk att de används för olagliga syften och vi måste fortsätta arbetet, konstaterar generaldirektör Tiippana. Under mötet i Washington fattades beslut om fortsättningen på kärnsäkerhetssamarbetet inom den internationella gemenskapen efter att toppmötena nu avslutas. Det internationella atomenergiorganet IAEA spelar en viktig roll för det fortsatta arbetet. Ärendet behandlas nästa gång under en konferens på ministernivå i Wien i december 2016.

I samband med mötet i Washington publicerade 23 länder och INTERPOL ett offentligt uttalande som Finland förberett. I uttalandet meddelade länderna att de utvecklar sina system för att iaktta radioaktiva ämnen för att bättre kunna förhindra olagligt bruk av ämnena. Enligt generaldirektör Tiippana är uttalandet viktigt, om det genomförs ger det en ökad säkerhet och öppnar nya möjligheter för att utveckla den nationella och regionala verksamheten.   

Finland har även konkreta ting att erbjuda inom den här sektorn, eftersom våra myndigheter i samarbete har utvecklat ett distansstödsystem för strålningsmätning. Med hjälp av systemet kan STUKs strålningssakkunniga i realtid följa med, analysera och kommentera till exempel mätningar som görs av Tullen. I REPO-projektet som delvis finansierats av TEKES och som avslutas i slutet av april 2016 har finländska förtag utvecklat en kommersiell version av systemet som kan exporteras även till andra länder.

Under mötet lyfte Finland även fram vikten av att säkra slutförvaringen av det bränsle som använts i kärnkraftverk. Finland håller som första land i världen på att inleda slutförvaringen och skapar kunnande och teknik för övervakning och säkerhetssystem.

Statement on National Nuclear Detection Architectures

 

Ytterligare information:
Generaldirektör Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 200
Ledande sakkunnig Kari Peräjärvi, tfn (09) 759 88  705
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208
Strålsäkerhetcentralen, Strålrisk och beredskap
Dela denna sida

Dela denna sida