Tillbaka till föregående sida

Felkoppling av en röntgenapparat orsakade ringa extra exponering för strålning vid lungröntgenundersökningar

Felkoppling av en röntgenapparat orsakade ringa extra exponering för strålning vid lungröntgenundersökningar

30.6.2016 kl 16:09
Webbnyhet

På grund av en felaktig koppling av en röntgenapparat har en stor grupp patienter fått en mycket liten extra stråldos vid lungröntgenundersökningar på Västra hälsostationen i Borgå. Trots den felaktiga kopplingen underskrider de doser som patienterna fått under undersökningarna Strålsäkerhetscentralens (STUK) riktvärden.

Röntgenapparaten har antagligen varit felkopplad sedan år 2008 då den monterades. Under åtta år har man tagit cirka 15 000 lungröntgenbilder med apparaten. Den felaktiga kopplingen har i praktiken inte haft någon påverkan vid andra än lungröntgenundersökningar.

”På Västra hälsostationen i Borgå har man i allmänhet kunnat hålla de doser som orsakas av lungröntgenundersökningar mycket låga. Även om patienterna nu på grund av felkopplingen har utsatts för extra exponering, är en patients helhetsdos betydligt mindre än det riktvärde som STUK fastställt för sådana undersökningar, d.v.s. den så kallade referensnivån”, förklarar inspektör Atte Lajunen på STUKs enhet för användning av strålning i hälsovården.

Enligt Lajunen har den extra dosen i praktiken inga hälsoeffekter, inte ens för barnpatienter. Den extra dosen har varit cirka 0,015 millisievert, vilket motsvarar den dos som bakgrundsstrålningen i den normala livsmiljön orsakar människan under en och en halv dag.

”Orsaken till att man inte fäst uppmärksamhet vid felkopplingen är förmodligen att doserna trots det har varit så låga. Att felet inte märkts på åtta år ger dock anledning till att gå igenom verksamhetens kvalitetskontroll. Felkopplingen har nu åtgärdats. Det är viktigt att man lär sig av händelsen och strävar efter att säkerställa att motsvarande situationer inte uppstår i fortsättningen.”

På STUKs webbplats finns det beskrivningar av alla avvikelser inom användning av strålning i hälsovården som anmälts till STUK. Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård förutsätter att riskhändelser ska rapporteras också till Valvira.

Beskrivningar av avvikelser inom användning av strålning i hälsovården (på finska)

Mer information

Inspektör Atte Lajunen, tfn (09) 759 88 794
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Strålning i hälsovården
Dela denna sida

Dela denna sida