Tillbaka till föregående sida

Den nya webbtjänsten Stuk.fi lanserades

Den nya webbtjänsten Stuk.fi lanserades

27.8.2015 kl 09:02
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) öppnade sin nya webbplats den 27 augusti 2015. Webbtjänsten Stuk.fi fick ett nytt utseende samt en ny struktur och teknisk plattform.

Utseendet och webbplatsstrukturen för Stuk.fi förnyades. Ett av målen med förnyelsen är att betjäna olika användargrupper bättre än tidigare. Därför har man fäst särskild vikt vid att olika användargrupper ska kunna hitta information för sina behov. Till exempel hittar yrkesmänniskor inom användningen av strålning länkar till det innehåll de behöver på första sidan.

Webbplatsen är planerad huvudsakligen så att den kan användas på olika enheter, såväl på bordsdatorn som i smarttelefonen och pekplattan.
Både i den visuella designen och vid planeringen av användargränssnittet har utgångspunkten varit nivå AA i WCAG 2.0-riktlinjerna för tillgänglighet.

Förnyelsen av webbplatsen har genomförts som en del av ett projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, där förutom STUK även Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården), arbetarskyddsförvaltningen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) i samarbete med ministeriet har byggt en gemensam teknisk plattform för sina webbplatser. Valvira.fi var den första webbplatsen som publicerades på plattformen. Liferay-plattformen levereras av Arcusys Oy.

Mätresultat på nätet

Förnyelsen omfattade även utveckling av användargränssnitt för strålmätningsapplikationer. På sidan ”Strålningsläget i dag” uppdateras mätresultaten från nätverket för automatisk övervakning av strålning, som omfattar hela Finland. Uppgifterna är tillgängliga retroaktivt från och med början av 2010. STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Insamlingsstationernas observationer om olika radioaktiva ämnen publiceras på STUKs webbplats.  

Strålningsläget i dag

Radioaktiva ämnen i utomhusluften

STUK publicerar i sin nättjänst även andra mätresultat som ingår i STUKs program för strålningsövervakning. Målet är emellertid att inom kort publicera alla resultat från strålningsövervakningen i ett maskinläsbart format. Hos STUK pågår ett projekt med temat öppen information. Projektet genomförs i samarbete med Meteorologiska institutet. Projektet syftar till att bygga en tjänst som uppfyller kraven i INSPIRE-direktivet. Via tjänsten ska STUK erbjuda mätresultat från det externa nätet för övervakning av strålning med en tidsupplösning på 10 minuter samt mätresultat från övervakning av radioaktivitet i luften. Tjänsten tas i bruk i början av 2016.

Adresserna till STUKs nätsidor ändras

I och med förnyelsen av STUKs webbplats ändras dess adresstruktur. De mest besökta sidorna har en omdirigering till den nya nättjänsten. Om det finns länkar till STUKs webbplats i den egna nättjänsten, lönar det sig att kontrollera att länkarna fungerar.

Feedback

All feedback om STUKs nya nättjänst är välkommen. Vi tar gärna också emot utvecklingsidéer och försöker genomföra dem i den mån det är möjligt. Skicka din feedback via nätblanketten.

Mer information:

Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
27.8.2015 kl 09:39
Dela denna sida

Dela denna sida