Tillbaka till föregående sida

Cesium-137 lokaliserat för närvarande till fastighetens garage och till en del av källarlokalerna

Cesium-137 lokaliserat för närvarande till fastighetens garage och till en del av källarlokalerna

8.3.2016 kl 20:35
Meddelande

Den observation av radioaktivt cesium-137 som Strålsäkerhetscentralen (STUK) gjorde 3–4 mars har för närvarande lokaliserats till garaget och en del av källarlokalerna i den fastighet där STUK är verksam. I fastighetskomplexet fungerar också ett företag som behandlar radioaktivt småavfall. De aktuella lokalerna har spärrats och mätningarna fortsätter. Fastighetens närområden undersöks under onsdag förmiddag med STUK:s egna mätningar.

”Åtgärder för att utreda strålningens ursprung pågår fortfarande. De mätta halterna är mycket små och är inte skadliga för hälsan. Personalen och de som besökt STUK:s lokaler är inte i fara”, säger STUK:s direktör Tarja K. Ikäheimonen.  

Cesium-137 används som strålkälla i industrin exempelvis för mätning av materialtjocklekar samt på sjukhus för strålbehanding.

Mätstationen på Strålsäkerhetscentralens tak i Kasberget i Helsingfors samlade ovanligt mycket radioaktivt cesium-137 den 3 och 4 mars. Mätresultatet, 4 000 mikrobecquerel per kubikmeter luft, är tusenfaldigt jämfört med det normala, men ändå enbart en miljondel av sådana halter som människorna borde skydda sig mot. Den observerade halten är inte farlig för hälsan.

”Efter observationen fortsatte vi utredningarna genom att mäta filtren i luftinsamlarna på fem andra orter och vi utredde radioaktivitetshalterna i luftsamlaren i Helsingfors under perioden 4–5 mars. Inget avvikande påträffades i resultaten från partikelinsamlarna i Imatra, Kuopio, Lovisa, Olkiluoto och Rovaniemi. Luftinsamlaren i Helsingfors visade en cesium-137-halt på 12 mikrobecquerel per kubikmeter luft 4–5 mars. Strålningsmängden har alltså sjunkit till normal nivå”, berättar STUK:s direktör Tarja K. Ikäheimonen.
 
STUK övervakar extern strålning i Finland genom nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer. Dessa mätstationer samlar inte in prov från luften utan de mäter strålningen i miljön direkt i realtid. Mätstationerna larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. De halter som nu iakttagits med partikelinsamlarna är så små att de inte syns ens som en liten ökning jämfört med den normala bakgrundsstrålningen utomhus och därför upptäcker övervakningsnätet dem inte.

Mer information om övervakning av radioaktiva ämnen i utomhusluften samt mätresultat av radioaktiva ämnen i utomhusluften finns på STUKs webbplats.

Ytterligare information:

Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596
Kommunikationschef Kaisa Raitio, tfn (09) 759 88 795

Strålning i miljön
uppdaterad
9.3.2016 kl 16:36
Dela denna sida

Dela denna sida