Tillbaka till föregående sida

Brister i bränsleflyttningsmaskinens funktion vid Olkiluoto

Brister i bränsleflyttningsmaskinens funktion vid Olkiluoto

22.1.2015 kl 10:00
Meddelande

I lagret för använt kärnbränsle vid kärnkraftverket i Olkiluoto upptäcktes den 2 december 2014 att en del av det använda kärnbränsle som placerats i lagringsbassängerna inte kan flyttas med den bränsleflyttningsmaskin som är i bruk. I de säkerhetstekniska användningsvillkoren förutsätts beredskap för tömning av bränsle från vilken lagringsbassäng som helst.

En del av det använda kärnbränslet har lagrats i bassängerna utan att någon bränslekanal har monterats runt bränsleknippet. När ett bränsleknippe utan bränslekanal skulle flyttas, upptäcktes det att bränsleflyttningsmaskinen på grund av felaktiga ändringar av maskinens konstruktion inte kunde gripa tag i ett bränsleknippe som saknar kanal. Således kan bränsleknippen som saknar kanal inte flyttas i lagret för använt kärnbränsle.

Det finns 862 bränsleknippen utan kanal i lagret för använt kärnbränsle och alla utom ett knippe har placerats i samma lagringsbassäng. Sammanlagt finns det flera tusen bränsleknippen i lagret för använt kärnbränsle. Lagringsbassängerna är vattenbassänger där vattnet fungerar som kylmedel och strålskydd.

I de säkerhetstekniska användningsvillkor som gäller lagret för använt kärnbränsle förutsätts beredskap att tömma vilken lagringsbassäng som helst på bränsle till exempel i en situation där det uppstår problem med avkylningen av lagringsbassängerna eller om vattenytan sjunker på grund av läckage. Eftersom bränsleknippen som saknar kanal inte kan flyttas på grund av brister i maskinens funktion, är det inte möjligt att uppfylla villkoret.

Händelsen tillhör klass 0 på den internationella skalan för säkerhetsbetydelsen av kärnkrafts- och strålningsrelaterade händelser (INES), d.v.s. händelsen har ingen säkerhetsbetydelse. I lagret för använt kärnbränsle finns det inga funktionsbrister i konstruktioner som är viktiga med tanke på säkerhetssystemen och säkerheten. Systemen som sköter kylningen av lagringsbassängerna och inpumpningen av tilläggsvatten är i användbart skick och det förekommer inga läckage som sänker vattennivån i lagringsbassängerna.

Industrins Kraft Abp (TVO) utför utan dröjsmål de nödvändiga ändringsarbetena på bränsleflyttningsmaskinen så att det blir möjligt att flytta knippen som saknar kanal. TVO utreder de orsaker som föranledde händelsen och fastställer korrigerande åtgärder för att förhindra motsvarande händelser. TVO delger Strålsäkerhetscentralen resultaten av utredningen.

Mer information:
Direktör Kirsi Alm-Lytz, tfn (09) 759 88 663

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida