Turtiainen Tuukka

Ylitarkastaja
Osasto
Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius
Yksikkö
Radon ja terveys
Virkapuhelin
+358975988473
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi
Asiantuntemus
Radon, Sisäilma, luonnon radioaktiiviset aineet (NORM), mittaustekniikka, riskinarviointi, annosarviointi
Tehtäväkuvaus
Tuukka Turtiainen toimii ylitarkastajana työpaikkojen radonvalvonnassa ja vastaa radonmittanormaalista.
Jaa tämä sivu