Coresin johtoryhmä

Yhteenliittymän hallinnoinnista huolehtii johtoryhmä, jossa on mukana edustajat kaikista jäsenorganisaatioista.

Johtoryhmän seuraava kokous järjestetään toukokuussa 2017.

Johtoryhmän käsittelemiin asioihin kuuluvat erityisesti:

 • säteilyturvallisuustutkimuksen edistäminen
 • kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelman ylläpito ja päivittäminen
 • toiminnan suunnittelu ja seuranta
 • aloitteet yhteenliittymän tavoitteita tukevista tutkimusohjelmista ja –toimista
 • tietovarantojen ja infrastruktuurien yhteiskäytön edistäminen
 • alan koulutuksen edistäminen ja koordinaatio
 • innovaatiotoiminnan edistäminen ja yhteydet elinkeinoelämään.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa ja se pyrkii päätöksissään konsensukseen.

Johtoryhmän kokoonpano

Johtoryhmän jäsenet toimivat yhteystahoina omiin yliopistoihinsa ja laitoksiinsa. Johtoryhmän jäseninä ovat:

 • Säteilyturvakeskus: Tarja K. Ikäheimonen (johtoryhmän puheenjohtaja); Sisko Salomaa (johtoryhmän sihteeri)
 • Helsingin yliopisto: Kai Nordlund (johtoryhmän varapuheenjohtaja) (varajäsen: Jukka Lehto)
 • Aalto-yliopisto: Filip Tuomisto (varajäsen: Jarmo Ala-Heikkilä)
 • Itä-Suomen yliopisto: Jukka Juutilainen
 • Jyväskylän yliopisto: Paul Greenlees
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Juhani Hyvärinen
 • Oulun yliopisto: Juha Röning (varajäsen: Arja Rautio)
 • Tampereen teknillinen yliopisto: Ulla Ruotsalainen
 • Tampereen yliopisto: Juha Teperi (varajäsen: Anssi Auvinen)
 • Turun yliopisto: Mika Teräs (varajäsen: Jarno Salonen)
Jaa tämä sivu