Tietoa palvelusta

Stuk.fi on Säteilyturvakeskuksen (STUK) verkkopalvelu, jonka ylläpidosta vastaa STUKin viestintäyksikkö.

Palvelu tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi. Osa sisällöstä löytyy myös englanniksi.

Ajankohtaissisällöt

STUKin tiedotteet on tilattavissa verkkopalvelun kautta. Tiedotteita ja verkkouutisia voi seurata myös RSS-syötteenä. STUKin uutiskirjeet ovat maksuttomia, ja ne voi tilata omaan sähköpostiin verkkolomakkeilla. Säteilyuutiset-uutiskirje on tarkoitettu kaikille säteilystä kiinnostuneille. ProInfo-uutiskirjeet on suunnattu säteilyn käytön ammattilaisille.

Julkaisut

STUKin julkaisut julkaistaan sähköisessä julkaisuarkistossa Julkarissa, josta tuotetaan listauksia myös STUKin verkkopalveluun. STUKin omat julkaisut julkaistaan kokonaisuudessaan pdf-muotoisina. Osasta julkaistaan myös html-muotoinen esipuhe tai tiivistelmä. STUKin sähköiset julkaisut ovat maksuttomia.

Liitetiedostot

Verkkopalvelussa olevat liitetiedostot ovat pääosin pdf-tiedostoja. Niiden lukemiseen tarvitaan lukuohjelma, esimerkiksi Adobe Acrobat Reader. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi Adoben verkkosivuilta.

Haku

Haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön, sivuihin, liitetiedostoihin ja yhteystietoihin. Hakutulossivulla hakutulokset on luokiteltu Sivusto-, Julkaisut- ja Henkilöt-välilehdille.

Tekijänoikeudet ja vastuut

Oikeudet sivustolla olevaan aineistoon on Säteilyturvakeskuksella. Verkkopalveluun voi linkittää vapaasti ja tekstiä voi lainata lähde mainiten.

STUK pyrkii pitämään verkkopalvelussa olevat tiedot oikeina ja päivitettyinä. STUK ei vastaa teknisestä häiriöstä aiheutuneesta haitasta. STUK ei myöskään vastaa sivustoon linkitetystä muiden osapuolten tuottamasta materiaalista.

Verkkopalvelussa olevia tietoja sekä STUKin omia kuvia ja videoita saa käyttää lähde mainiten, mutta niitä ei saa muokata eikä liittää harhaanjohtavaan asiayhteyteen. Silloin kun kuvan oikeudet ovat valokuvaajalla, kuvatoimistolla tai piirtäjällä, on tästä ilmoitettu kuvan kuvatekstissä.

Suomen radonkarttojen yhteyteen tulee laittaa seuraava tieto:

Lähde: STUK (pohjakartta: Maanmittauslaitos).

Verkkopalvelun käytön seuranta

Verkkopalvelun käytöstä kerätään tilastollista tietoa, jota hyödynnetään sivuston kehittämisessä. Näitä tietoja ovat muun muassa kävijämäärät, palveluun tulotapa, käyttöaika, sivut, joilla vieraillaan sekä käytetty selain.

Tekninen toteutus

Stuk.fi on toteutettu Liferay EE 6.2 -julkaisujärjestelmällä. Käyttöliittymä on suunniteltu responsiiviseksi, eli se skaalautuu käyttäjän päätelaitteen mukaan. Sivuston ulkoasua ja käyttöliittymää suunniteltaessa on tavoitteena ollut WCAG 2.0 -esteettömyysohjeiden taso AA.

Palaute ja yhteydenotot

Verkkopalvelun sivuilta voi antaa sivukohtaista palautetta. Palautelomake löytyy kunkin sivun alaosasta.

Stuk.fi-palvelusta voi lähettää palautetta verkkolomakkeella. Palautetta voi lähettää myös sähköpostitse osoitteella palaute (at) stuk.fi

Virallinen posti pitää lähettää kirjaamoon käyttäen verkkolomaketta tai sähköpostiosoitteella kirjaamo (at) stuk.fi

STUKin asiantuntijoille voi lähettää kysymyksiä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä asioista

STUKin verkkopalvelun palaute- ja kysymyslomakkeilla annetut tiedot tallennetaan viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen/tiedusteluun vastaamiseksi. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Tietosuojaseloste

STUKin internetsivujen palaute- ja kysymyslomakkeilla annetut tiedot tallentuvat STUKin viestinnän tiketöintijärjestelmään (Efecte) viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen/tiedusteluun vastaamiseksi.

Rekisterinpitäjä

Säteilyturvakeskus, Viestintä, Laippatie 4, 00880 Helsinki
Postiosoite: STUK/Viestintä
PL 14, 00881 Helsinki
Puhelin: 09 759 881 (vaihde)
Sähköpostiosoite: info (at) stuk.fi

Rekisterin nimi

Kysy säteilystä/Palaute

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Lomakkeiden tavoitteena on tarjota mahdollisuus antaa palautetta tai esittää kysymyksiä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä asioista. Lomakkeilla kysytään palautteen antajan yhteystiedot viestin käsittelyä varten. Viestin voi kuitenkin lähettää myös ilmoittamatta yhteystietojaan.

Rekisterin tietosisältö

Palaute- ja kysymyslomakkeilta tallentuu rekisteriin kaikki se tieto, jonka palautteen tai tiedustelun lähettäjä on antanut.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yksittäinen viesti luovutetaan vain niille STUKin asiantuntijoille, joiden asiantuntemusta tiedusteluun vastaamiseen tarvitaan, tai joille palaute on osoitettu. Rekisteristä ei luovuteta tietoja muussa kuin palautteen käsittelemistarkoituksessa.

STUKin internetsivujen Usein kysyttyä -palstalla voidaan julkaista kysymyksiä ja vastauksia siten, että kysymys ja vastaus on käsitelty yleiseen muotoon.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
  • Sähköisesti tallennetut tiedot: Palautteet tulevat STUKin viestintään sähköpostilla ja ohjautuvat tiketöintijärjestelmään (Efecte). Saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain viestinnän henkilöihin. Tietoja luovutetaan palautteen/tiedustelun käsittelemiseksi vain sille taholle, jota annettu palaute koskee tai jonka asiantuntemusta tarvitaan viestiin vastaamiseksi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta Rekisterinpitäjä) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.

Jaa tämä sivu