Hankinnat

Kaikista STUKin kansallisen kynnysarvon (30 000 €) ylittävistä avoimista tarjouskilpailuista julkaistaan hankintailmoitus kansallisessa HILMA-ilmoitusportaalissa. Kaikista EU-kynnysarvon (135 000 €) ylittävistä tarjouskilpailuista julkaistaan hankintailmoitus HILMAn lisäksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan sähköisessä versiossa, TED (Tenders Electronic Daily) -tietokannassa.

Käynnissä olevat EU-kynnysarvon ylittävät suomenkieliset tarjouskilpailut

Määräaika Menettely Asianumero Hankinta Tarjouspyyntöasiakirjat
13.10.2016 klo 16.15

Avoin

HILMA-ilmoitus

TED-ilmoitus

58/2100/2016 Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/ luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Tarjouspyyntö (pdf)

Liite 1. Hankintayksikön ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (pdf)

Liite 2.1. Hankinnan kohteen vähimmaisvaatimukset ja laatuvertailu (docx)

Liitteet 2.2–2.5. CV-lomake (docx)

Liite 3. Tarjoustiedot ja tarjoajan soveltuvuus (docx)

Liitteet 3.1–3.4. Yrityksen referenssit (docx)
Liite 3.5. ESPD-ohje ja sisältövaatimukset (pdf)
Liite 3.6. ESPD-lomake (xml)

Liite 4. Hintalomake (docx)

Liite 5A. Sopimusluonnos (pdf)

Liite 5B. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (vm.fi)

Käynnissä olevien EU-kynnysarvon ylittävien englanninkielisten tarjouskilpailujen asiakirjat löytyvät STUKin englanninkieliseltä hankintasivulta. Käynnissä olevien kansallisen kynnysarvon ylittävien tarjouskilpailujen asiakirjat löytyvät HILMA-ilmoituksesta.

Jaa tämä sivu