Hankinnat

Kaikista STUKin kansallisen kynnysarvon (30 000 €) ylittävistä avoimista tarjouskilpailuista julkaistaan hankintailmoitus kansallisessa HILMA-ilmoitusportaalissa. Kaikista EU-kynnysarvon (135 000 €) ylittävistä tarjouskilpailuista julkaistaan hankintailmoitus HILMAn lisäksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan sähköisessä versiossa, TED (Tenders Electronic Daily) -tietokannassa.

Käynnissä olevat EU-kynnysarvon ylittävät suomenkieliset tarjouskilpailut.

Määräaika Menettely Asianumero Hankinta Tarjouspyyntöasiakirjat
7.4.2017 klo 16.15

Avoin

HILMA-ilmoitus

TED-ilmoitus

61/2100/2016 Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö (pdf)

Liite 1. Hankintayksikön ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (pdf)

Liite 2.1. Hankinnan kohteen vähimmaisvaatimukset ja laatuvertailu (docx)

Liite 2.2. CV-lomake, henkilöstöä koskevat vähimmäisvaatimukset ja vertailu (docx)

Liite 3.1. Tarjoustiedot ja tarjoajan soveltuvuus (docx)

Liite 3.2. Referenssilomake - Tarjoajan referanssit (docx)

Liite 3.3. ESPD-kooditiedosto (xml)

Liite 3.4. ESPD-lomakkeen ohje ja täydentävät tiedot (docx)

Liite 4. Hintalomake (docx)

Liite 5A. Sopimusluonnos (pdf)

Liite 5B. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (vm.fi)

 

Määräaika Menettely Asianumero Hankinta Tarjouspyyntöasiakirjat
7.4.2017 klo 16.15

Avoin

HILMA-ilmoitus

TED-ilmoitus

60/2100/2016 Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Tarjouspyyntö (pdf)

Liite 1. Hankintayksikön ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (pdf)

Liite 2.1. Hankinnan kohteen vähimmaisvaatimukset ja laatuvertailu (docx)

Liitteet 2.2. CV-lomake, henkilöstöä koskevat vähimmäisvaatimukset ja vertailu (docx)

Liite 3.1. Tarjoustiedot ja tarjoajan soveltuvuus (docx)

Liite 3.2. Referenssilomake - Tarjoajan referanssit (docx)

Liite 3.3. ESPD-kooditiedosto (xml)

Liite 3.4. ESPD-lomakkeen ohje ja täydentävät tiedot (pdf)

Liite 4. Hintalomake (docx)

Liite 5A. Sopimusluonnos (pdf)

Liite 5B. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (vm.fi)

 

Käynnissä olevien EU-kynnysarvon ylittävien englanninkielisten tarjouskilpailujen asiakirjat löytyvät STUKin englanninkieliseltä hankintasivulta. Käynnissä olevien kansallisen kynnysarvon ylittävien tarjouskilpailujen asiakirjat löytyvät HILMA-ilmoituksesta.
Jaa tämä sivu