Korkeakouluharjoittelijat Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osastolle

Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston (VALO) tehtävänä on ylläpitää ympäristön säteilyvalvontaohjelmia (valtakunnallinen sekä ydinlaitosten ja kaivosten ympäristövalvonta) ja vastaa niiden kehittämisestä. Haemme osastollemme korkeakouluharjoittelijoita.

Osasto

  • Tekee ympäristön säteilyvalvontaan ja valmiuteen kiinteästi liittyviä kehitys- ja tutkimushankkeita sekä viranomaisvalvontaa tukevia selvityksiä ja palveluja.
  • Ylläpitää ja kehittää säteilymittauksissa tarvittavia laitteita ja menetelmiä sekä kenttä- ja laboratoriotoimintoja poikkeavan säteilytilanteen nopeaksi havaitsemiseksi ja selvittämiseksi.
  • Arvioi säteilyannoksia ja suunnittelee ennakkoon suojelutoimenpiteitä säteilytilanteiden varalta.
  • Tuottaa asiantuntija- ja mittauspalveluja.

Valvonta ja mittaus (VAM)

Korkeakouluharjoittelija (radiokemian laboratorio)

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Muut luonnontieteet, ympäristö- ja biotieteet

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät: Säteilyturvakeskuksen palvelu- ja valvontahankkeisiin liittyvien näytteiden esikäsittelytyöt ja radioaktiivisuusmääritykset. Ympäristönäytteinä ovat mm. rakkolevät, kalat, merivesi, sedimentit, maito, laskeumanäytteet, kilkit ja talousvedet.

Ympäristönäytteiden esikäsittely pitää sisällään kylmäkuivausta, märkäpolttoa, tuhkistusta, haihdutusta, näytteiden puhdistusta ja kuivausta.

Lisäksi työhön kuuluvat akkreditoidun laboratorion laadunvalvontaan liittyvät työtehtävät ja laboratorion yleiset tehtävät.

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Tehtävä soveltuu kemian tai ympäristötieteen opiskelijalle, jolla on kemiasta luonnontieteiden kandidaattiin vaadittavat kurssit tai vastaavat suoritettu. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus: 1976–2106 euroa/kk riippuen opintopisteiden määrästä (yli 150 ja alle 240)

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelupaikan täyttämisen edellytys on, että yliopisto myöntää harjoittelutukea vähintään yhdeksi kuukaudeksi.

Ajankohta: 1.6.–31.8.2017

Yhteyshenkilö: Kaisa Vaaramaa, puhelin 09 759 88 521, kaisa.vaaramaa@stuk.fi

Hakemukset ja opintorekisteriote tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 6.3.2017 osoitteeseen kaisa.vaaramaa@stuk.fi.

Valvonta ja mittaus (VAM)

Harjoittelija ydinvoimalaitosten ympäristönäytteenottoon

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Ympäristö- ja biotieteet

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät:  Työtehtävät muodostuvat ydinvoimalaitosten ympäristötarkkailuihin liittyvistä näytteenottotöistä sekä näytteiden esikäsittelystä.  

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Työssä edellytetään perustietoja ympäristönäytteiden ottamisesta, laboratoriotyöskentelystä, matkustusvalmiutta (ajokortti) sekä oma-aloitteisuutta.  Sukelluspätevyys katsotaan eduksi. Sujuva suomen kieli välttämättömyys.

Palkka: 1623–2233 euroa/kk opintopisteistä riippuen.

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston osallistuminen palkkakustannuksiin ei välttämätöntä, mutta katsotaan eduksi.

Ajankohta: Toivottu ajankohta 1.5.–31.8.2017 tai sopimuksen mukaan.

Harjoittelun kesto: 4 kk

Yhteyshenkilö: Kari Huusela,  puhelin  09 759 881 (STUKin vaihde), kari.huusela@stuk.fi

Hakemukset ja opintorekisteriote tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 26.2.2017 osoitteeseen kari.huusela@stuk.fi.

Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät (KET)

Korkeakouluharjoittelija (fysiikka/tekniikka)

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Teknillis-luonnontieteellinen

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät: Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät -yksikkö vastaa osaltaan ympäristön säteilyvalvonnan toteuttamisesta. Yksikön tehtäviä ovat mm. ulkoisen säteilyn ja ilman radioaktiivisuuden valvonta sekä käytössä olevien laitteiden ja järjestelmien ylläpito ja kehitys. Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu mittauslaitteistojen testausta ja gammaspektrien analysointia.

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Tehtävä soveltuu luonnontieteiden tai teknisten tieteiden opiskelijalle, jolla on perustiedot ionisoivasta säteilystä sekä mielellään kokemusta sen mittaamisesta.

Palkkaus: 1976–2106 euroa/kk riippuen opintopisteiden määrästä (yli 150, mutta alle 240)

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot:  Harjoittelupaikan täyttämisen edellytys on, että yliopisto myöntää harjoittelutukea vähintään yhdeksi kuukaudeksi.

Ajankohta ja kesto: Touko-elokuu 2017, 3–4 kk

Yhteyshenkilö: Maarit Muikku,  09 759 88 509, maarit.muikku@stuk.fi

Hakemukset ja opintorekisteriote tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 28.02.2017 osoitteeseen maarit.muikku@stuk.fi.

Jaa tämä sivu