Korkeakouluharjoittelija hallintoryhmään

Hallinto-osastoon kuuluva Lakiasiat ja säännöstö -yksikkö toimii asiantuntijatahona STUKiin liittyvissä hallinnollis- ja substanssioikeudellisissa kysymyksissä sekä antaa lainopillista koulutusta STUKin muulle henkilöstölle. Lisäksi yksikkö edustaa STUKia ulkopuolisissa työryhmissä ja vastaavissa kokoonpanoissa, joissa edellytetään STUKin toimialan oikeudellista asiantuntemusta.

Korkeakouluharjoittelija STUKin Lakiasiat ja säännöstö -yksikköön

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Oikeustieteellinen

Työn kuvaus ja edellytetty osaaminen: Korkeakouluharjoittelijan tehtävänä on  Lakiasiat ja säännöstö -yksikön tehtävissä avustaminen. Avustustehtäviin kuuluvat mm. selvitystehtävät liittyen hallintojuridiikkaan sekä säteily- ja ydinenergialainsäädännön säädösvalmisteluhankkeisiin. Lisäksi harjoittelija huolehtii osaltaan yksikön vastuulla olevien intranet-sivujen päivittämisestä ja avustaa tarvittaessa myös muissa tehtävissä.

Palkkaus: 1623–2233 euroa€/kk riippuen opintojen vaiheesta

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Palkka määräytyy palvelussuhteen alkaessa opintosuoritusotteesta ilmenevien opintopisteiden tai -viikkojen perusteella. Harjoittelupaikan täyttämisen edellytys on, että yliopisto myöntää harjoittelutukea vähintään kahdeksi kuukaudeksi.

Ajankohta ja kesto: 3 kk aikavälillä 1.5.–30.9.2017

Yhteyshenkilö: Mari Andersin, puhelin 09 759 88 237, mari.andersin@stuk.fi

Hakemukset ja opintorekisteriote tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 15.3.2017 osoitteeseen mari.andersin@stuk.fi

Jaa tämä sivu