Avoimet työpaikat

Osaavat ja yhteistyökykyiset ihmiset ovat välttämätön menestystekijä STUKin työssä, jossa tehtäväkentän laaja-alaisuuden vuoksi tarvitaan monien eri alojen ammattitaitoa.

Tavoitteenamme on maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – säteilyturvallinen Suomi.

Työskentelemme viihtyisässä, nykyaikaisin välinein varustetussa työympäristössä. Tarjoamme mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen haasteellisten tehtävien, koulutuksen sekä alan arvostettujen kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvan yhteistyön merkeissä.

Ilmoitamme avoimista paikoista näillä sivuilla, valtionhallinnon yhteisessä työnhakupalvelussa (Valtiolle.fi)  sekä TE-palvelut-sivustolla (te-palvelut.fi). Jos olet kiinnostunut työskentelemään STUKissa, seuraa näitä ilmoituskanavia.

Haettavana olevia virkoja täytettäessä aiemmin saapuneita avoimia hakemuksia ei pystytä ottamaan huomioon, vaan kutakin avoimena olevaa tehtävää tulee nimenomaisesti hakea.

Säteilyturvakeskuksen rekrytointeja koskeviin tiedusteluihin vastaavat henkilöstöpäällikkö Johanna Mäki, puh. (09) 759 88 737, johanna.maki(at)stuk.fi tai HR-suunnittelija Satu Toivo, puh, (09) 759 88 707, satu.toivo(at)stuk.fi.

Muita avoimia paikkoja Muita avoimia paikkoja

Takaisin edelliselle sivulle

Harjoittelutyöpaikka pienten modulaaristen reaktoreiden luvituksessa

Harjoittelutyöpaikka pienten modulaaristen reaktoreiden luvituksessa

HAKUILMOITUS

STUKin Ydinvoimalaitosten valvonnan osastolla on tarjolla harjoittelutyöpaikka pienten modulaaristen reaktorien (SMR) luvituksen parissa. Pienet modulaariset reaktorit ja niiden luvitus on ollut viime aikoina paljon pinnalla, joten tehtävässä pääset tekemään jotain aivan uutta! Työssä on tarkoitus tarkastella SMR:ien luvitusta erityisesti ydinturvallisuusviranomaisen näkökulmasta. Tehtävän tarkempi painotus sovitaan yhdessä harjoittelijan kanssa. Harjoittelun tuloksena on myös mahdollista laatia kandidaatin tutkielma tai muu opinnäytetyö (kork. 10 op).

Tehtävässä edellytetään korkeakouluopintoja soveltuvalta alalta (esim. ydinenergiatekniikka, energiatekniikka, fysiikka) ja kiinnostusta ydinvoimaloiden luvitukseen. Tehtävässä on etua hyvistä ongelmanratkaisutaidoista, tieteellisen tekstin kirjoittamistaidoista ja ydinvoimalaitosten ja SMR:ien perusperiaatteiden tuntemuksesta. Eduksi katsotaan myös, mikäli harjoittelijalla on mahdollisuus jatkaa harjoittelun jälkeen tekemällä pro gradu/diplomityö (tästä sovitaan erikseen).

Ajankohta ja kesto: 3-4kk,  aloitus sopimuksen mukaan myös jo ennen kesää.

Työaika: Kokoaikatyö

Palkka: 1636-2246 euroa/kk, riippuen opintopisteiden määrästä

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Diplomityöntekijöiden palkkaus 2345,28 €/kk.

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Koulutusala: Muut luonnontieteet

Säteilyturvakeskus
Laippatie 4, PL 14, 00881 Helsinki
(09)759 881
www.stuk.fi

HAKUAIKA

Viimeinen hakupäivä on 28.2.2018. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse hakuilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle otsikolla Korkeakouluharjoittelu SMR.

LISÄTIETOA TEHTÄVÄSTÄ

Eetu Ahonen
Puhelin: 0505379255
Sähköpostiosoite: eetu.ahonen@stuk.fi
Jaa tämä sivu

Hakuajat harjoittelupaikkoihin vaihtelevat

Korkeakouluharjoittelija gammaspektrometria (säteily)fysiikka
Viimeinen hakupäivä 11.2.2018

Korkeakouluharjoittelija (tietojenkäsittely/tietotekniikka) Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät –yksikköön
Viimeinen hakupäivä 28.2.2018

Harjoittelija (fysiikka/tekniikka) Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät –yksikköön
Viimeinen hakupäivä 28.2.2018

Korkeakouluharjoittelija (radiokemian laboratorio)
Viimeinen hakupäivä 02.3.2018

Harjoittelija (ympäristö- ja biotieteet) ydinvoimalaitosten ympäristövalvontaan
Viimeinen hakupäivä 5.3.2018

Korkeakouluharjoittelija STUKin lakiasiat ja säännöstö -yksikköön
Viimeinen hakupäivä 16.3.2018

Jaa tämä sivu