Avoimet työpaikat

Osaavat ja yhteistyökykyiset ihmiset ovat välttämätön menestystekijä STUKin työssä, jossa tehtäväkentän laaja-alaisuuden vuoksi tarvitaan monien eri alojen ammattitaitoa.

Tavoitteenamme on maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – säteilyturvallinen Suomi.

Työskentelemme viihtyisässä, nykyaikaisin välinein varustetussa työympäristössä. Tarjoamme mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen haasteellisten tehtävien, koulutuksen sekä alan arvostettujen kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvan yhteistyön merkeissä.

Ilmoitamme avoimista paikoista näillä sivuilla, valtionhallinnon yhteisessä työnhakupalvelussa (Valtiolle.fi)  sekä TE-palvelut-sivustolla (te-palvelut.fi). Jos olet kiinnostunut työskentelemään STUKissa, seuraa näitä ilmoituskanavia.

Haettavana olevia virkoja täytettäessä aiemmin saapuneita avoimia hakemuksia ei pystytä ottamaan huomioon, vaan kutakin avoimena olevaa tehtävää tulee nimenomaisesti hakea.

Säteilyturvakeskuksen rekrytointeja koskeviin tiedusteluihin vastaavat henkilöstöpäällikkö Johanna Mäki, puh. (09) 759 88 737, johanna.maki(at)stuk.fi tai HR-suunnittelija Satu Toivo, puh, (09) 759 88 707, satu.toivo(at)stuk.fi.

Muita avoimia paikkoja Muita avoimia paikkoja

Takaisin edelliselle sivulle

Harjoittelija STUKin Valmiusyksikössä

Harjoittelija STUKin Valmiusyksikössä

HAKUILMOITUS

Harjoittelija työskentelee osana STUKin valmiusyksikköä. Harjoittelija tekee yhteistyötä Säteilyturvakeskuksen eri osastojen ja yksiköiden kanssa heidän valmiustoiminnan kehittämisessään. Harjoittelija ylläpitää ja kehittää valmiustoiminnassa tarvittavia ohjeistoja. Edellä olevan lisäksi harjoittelija osallistuu valmiutta tukevan koulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen. Tehtävän vaatimustasoa voidaan kasvattaa valittavan henkilön aikaisemman osaamisen perusteella.
 
Työssä edellytetään hyvää teknistieteellistä perusosaamista. Soveltuva koulutusohjelma on esimerkiksi fysiikan opinnot. Tehtävässä tarvitaan hyviä tietotekniikan perustaitoja ja kykyä järjestelmälliseen työskentelytapaan. Moodle-oppimisalustan tuntemus on eduksi. Säteilyyn, säteilylähteisiin tai ydinvoimalaitoksiin liittyvä perusosaaminen on edellytys tehokkaaseen työskentelyyn. Suomen kielen sujuva osaaminen on välttämätöntä.

Tehtävään valituksi tulevasta tehdään turvallisuusselvitys.

Ajankohta ja kesto: 28.5 - 31.8.2017

Työaika: Kesätyö

Palkka: 2106-2246 €/kk

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: STUKin palkkataulukko, esim. 200 op = 2106 €/kk

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Koulutusala: Muut luonnontieteet, Muut tekniset tieteet

Säteilyturvakeskus
Laippatie 4
00880 HELSINKI

HAKUAIKA

Viimeinen hakupäivä on 9.3.2018. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen jukka.kupila@stuk.fi.

LISÄTIETOA TEHTÄVÄSTÄ

Jukka Kupila
Puhelin: 09 759 88 323
Sähköpostiosoite: jukka.kupila@stuk.fi
Jaa tämä sivu

Hakuajat harjoittelupaikkoihin vaihtelevat

Korkeakouluharjoittelija gammaspektrometria (säteily)fysiikka
Viimeinen hakupäivä 11.2.2018

Korkeakouluharjoittelija (tietojenkäsittely/tietotekniikka) Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät –yksikköön
Viimeinen hakupäivä 28.2.2018

Harjoittelija (fysiikka/tekniikka) Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät –yksikköön
Viimeinen hakupäivä 28.2.2018

Korkeakouluharjoittelija (radiokemian laboratorio)
Viimeinen hakupäivä 02.3.2018

Harjoittelija (ympäristö- ja biotieteet) ydinvoimalaitosten ympäristövalvontaan
Viimeinen hakupäivä 5.3.2018

Korkeakouluharjoittelija STUKin lakiasiat ja säännöstö -yksikköön
Viimeinen hakupäivä 16.3.2018

Jaa tämä sivu