Strålning idag: Kauhajoki 0.128 µSv/h Andra orter

Kontaktuppgifter

STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN
Flänsvägen 4, 00880 Helsingfors
PF 14, 00881 Helsingfors
FINLAND
Telefon: 09 759 881

Ytterligare kontaktinformation
Så här hittar du till STUK
Regionala laboratoriet i Norra Finland

Publikationer

 

Strålningsövervakning av miljön i Finland. Årsrapport 2013.
Rapporten är en sammanfattning av resultaten från övervakningen år 2013.

Radonsanering av bostäder STUK-A237 (pdf)

 

Publikationssök