Strålning idag: Pielavesi 0.084 µSv/h Andra orter

Kontaktuppgifter

STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN
Flänsvägen 4, 00880 Helsingfors
PF 14, 00881 Helsingfors
FINLAND
Telefon: 09 759 881

Ytterligare kontaktinformation
Så här hittar du till STUK
Regionala laboratoriet i Norra Finland

Publikationer

Doktorsavhandling
Proteomics analysis of human endothelial cells after short-term exposure to mobile phone radiation

Radioaktivt nedfall och livsmedel
De inhemskt odlade livsmedlen innehåller en ytterst låg nivå av konstgjorda radioaktiva ämnen.

Radon i nybyggen – Urvalsundersökning 2009. STUK-A244 (på finska)

Radonsanering av bostäder STUK-A237 (pdf)