Strålning idag: Marttila 0.145 µSv/h Andra orter

Kontaktuppgifter

STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN
Flänsvägen 4, 00880 Helsingfors
PF 14, 00881 Helsingfors
FINLAND
Telefon: 09 759 881

Ytterligare kontaktinformation
Så här hittar du till STUK
Regionala laboratoriet i Norra Finland

Publikationer

Strålningsövervakning av miljön i Finland. Årsrapport 2013.
Rapporten är en sammanfattning av resultaten från övervakningen år 2013.

Doktorsavhandling
Proteomics analysis of human endothelial cells after short-term exposure to mobile phone radiation

Radon i nybyggen – Urvalsundersökning 2009. STUK-A244 (på finska)

Radonsanering av bostäder STUK-A237 (pdf)