Sänk radonhalten genom sanering

Syftet med radonsanering är att förhindra att radonhaltig luft strömmar från jordmånen inomhus. Valet av saneringsmetod påverkas av radonhalten, marken under byggnaden, utfyllnad, husets konstruktioner och ventilationen.

Effektiva metoder för att avlägsna radon är en radonsug och en radonbrunn.

Med hjälp av en radonsug kan man ventilera fyllnadsgruset under golvet. Utanför ett hus som ligger på en grusås kan man gräva en radonbrunn som samlar in och avlägsnar radonet.

Andra metoder för att minska radon är att täta husgrunden och förbättra ventilationen.

En radonsug är den effektivaste saneringsmetoden

En radonsug är den effektivaste saneringsmetoden

Dela denna sida