Mät radonhalten

Man kan inte förnimma radon, men det är enkelt att mäta radonhalten i inomhusluften. Mätning av radonhalten kan beställas från Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Radonhalten mäts med radonmätningsburkar. Två mätningsburkar placeras i bostaden. Burkarna finns på olika rum eller olika våningar. Burkarna hålls i bostaden i två månader. Mätningen görs på vintern, mellan början av november och slutet av april.

Burkarna returneras till STUK, som undersöker dem. STUK skickar mätresultatet och rekommendationer för åtgärder till beställaren cirka två månader efter att burkarna har returnerats.

Om radonhalten är högre än 400 becquerel per en kubikmeter inomhusluft, rekommenderar STUK åtgärder för att sänka radonhalten.

Om det finns mindre radon, dvs. ca 200–400 becquerel i en kubikmeter luft, kan det räcka med att förbättra luftkonditioneringen som åtgärd.

Beställning av radonmätning:
per telefon 09 759 88 497 kl. 10–14,
via internet: http://verkkokauppa.stuk.fi/?l=sv
Dela denna sida