Osaohjelmat

Osaohjelmilla tuotetaan yksityiskohtaista tietoa tärkeistä säteilyaltistuksen lähteistä.

Vuosittain toteutettava ympäristön säteilyvalvontaohjelma antaa yleiskuvan säteilytilanteesta Suomessa, mutta sen avulla ei voida kattavasti arvioida ympäristön turvallisuutta, koska se ei anna riittävää tietoa radioaktiivisten aineiden pitoisuuden ja sitä kautta altistuksen vaihtelusta tai erityisryhmien altistuksesta. Valvontaohjelman tuloksia täydennetään hyvin suunnattujen osaohjelmien avulla, joissa tuotetaan yksityiskohtaisempaa, ajantasaista tietoa suomalaisten kannalta tärkeimmistä säteilyaltistuksen lähteistä.

Osaohjelman raportista tai yhteenvedosta saa tarkempaa tietoa ohjelmasta. Vuosina 2013–2015 toteutetaan seitsemän erillistä osaohjelmaa, joista osa on jo valmistunut ja osa valmistuu vuoden 2015 aikana.

Osaohjelmien raportit ja yhteenvedot
(raportit ovat sähköisessä julkaisuarkistossa Julkarissa pdf-muotoisina) 
Rakennusmateriaalien radioaktiivisuus Suomessa Maaliskuu 2015
Radon ulkoilmassa Joulukuu 2014
Lannoitteiden radioaktiivisuus Toukokuu 2014 
Päiväkotien radon Lokakuu 2015
Puutavaran ja puunjalostustuotteiden aktiivisuuspitoisuudet Elokuu 2015
Radon uudisrakentamisessa Joulukuu 2016
Tuhkan radioaktiivisuus  ohjelma ei ole vielä valmistunut
Koulujen radon ohjelma ei ole vielä valmistunut

 

Jaa tämä sivu

Ohjelmien raportit

Kojo, Katja; Perälä, Marjo; Tarsa, Tiia; Kurttio, Päivi. Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014–2015 : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.
Outola, Iisa; Klemola, Seppo; Venelampi, Eija; Markkanen, Mika. Rakennusmateriaalien radioaktiivisuus Suomessa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.
Vetikko, Virve; Turtiainen, Tuukka; Leppänen, Ari-Pekka; Kämäräinen, Meerit. Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Pia Vesterbacka / Laboratorionjohtaja
    puh. +358975988550