Jatkuva valvontaohjelma

Suomessa valtakunnallisesta ympäristön säteilyvalvonnasta vastaa Säteilyturvakeskus. Valvontavelvoite perustuu STUKista annettuun asetukseen ja säteilyasetukseen.

Myös Euratom-sopimus velvoittaa Euroopan unionin jäsenmaita valvomaan jatkuvasti radioaktiivisuuden tasoja ilmassa, vedessä ja maaperässä. STUKin lisäksi myös Ilmatieteen laitos ja puolustusvoimat seuraavat omilla havaintoasemillaan säteilyn esiintymistä ympäristössä. 

Säteilyturvakeskuksen Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto, on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T167 (akkreditointistandardi EN ISO / IEC 17025:2005) testausalana Säteilyturvallisuustestaus ja siihen liittyvä ympäristönäytteenotto. Lähes kaikki STUKin tekemät ympäristön säteilyvalvontaan liittyvät analyysit on tehty akkreditointivaatimusten mukaisesti.

Valvonnan kohde Mittaus- tai näytteenottopaikat  Mitattavat radioaktiiviset aineet tai suure Näytteenottotiheys Vastuu organisaatio
Ulkoinen annosnopeus automaattinen valvontaverkko, noin 260 mittausasemaa Annosnopeus (µSv/h) Jatkuva mittaus STUK
Ulkoilman radioaktiiviset aineet Helsinki, Kotka, Imatra, Ylöjärvi, Kuopio, Rovaniemi, Kajaani, Sodankylä, Ivalo  Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet (µBq/m3) 1/päivä - 1/viikko STUK, Puolustusvoimat, Ilmatieteenlaitos
Ulkoilman kokonaisbeeta-aktiivisuus Yhdeksän näytteenottopaikkakuntaa Kokonaisbeeta-aktiivisuus (µBq/m3) 1/päivä tai 1/viikko Ilmatieteenlaitos
Laskeuma Helsinki, Kotka, Imatra,  Kuopio, Rovaniemi, Kajaani, Sodankylä, Ivalo  Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, Sr-90 (Bq/m2) Gamma, 4/ vuosi,
Sr-90,  2/ vuosi
STUK
Pintavesi Kymijoki, Oulujoki, Kemijoki, Kokemäenjoki Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet (Bq/m3) 2/ vuosi STUK
Juomavesi Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Rovaniemi Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, H-3, Sr-90 (Bq/l) 2/ vuosi STUK
Maito Riihimäki, Joensuu, Jyväskylä, Seinäjoki, Oulu (meijerit) Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, Sr-90 (Bq/l) Gamma, 12/ vuosi,
Sr-90, 4/ vuosi
STUK
Elintarvikkeet Helsinki, Tampere, Rovaniemi Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, Sr-90 (Bq/kg) 2/vuosi STUK
Jätelietteet Helsinki Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet (Bq/kg) 4/vuosi STUK
Ihmisen radioaktiivisuus Helsinki, Tampere, Rovaniemi Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet (Bq) 1/vuosi STUK
Sisäilman radon Koko Suomi Rn-222 (Bq/m3) Jatkuva STUK
Itämeren radioaktiivisuus Itämeri Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, Sr-90, Pu-239,240 (Bq/m3 tai Bq/kg)   STUK

 

Jaa tämä sivu

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa -vuosiraportit

Vesterbacka, Pia. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2016. STUK-B  215. 2017.
Vesterbacka, Pia. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2015. STUK-B  204. 2016.
Vesterbacka, Pia. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2014. STUK-B  190. 2015.
Vesterbacka, Pia. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2013. STUK-B  174. 2014.
Mustonen R (toim.).. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2012. STUK-B  159. 2013.

Yhteyshenkilöt

Ei hakutuloksia