Elintarvikkeiden radioaktiivisuus

Elintarvikenäytteiden radioaktiivisuusmittausten tavoitteena on hankkia tietoa radionuklidien saannista ruuan kautta. Samalla saadaan arvio väestön päivittäisestä ravinnon kautta saamasta säteilyaltistuksesta.

Elintarvikkeiden keinotekoista radioaktiivisuutta valvotaan keräämällä yhden viikon ajalta päivittäiset kiinteät ruoka-annokset. Juomat kerätään vain yhdeltä päivältä. Nämä antavat kuvan suurkeittiöiden ruoan radioaktiivisuustasosta sekä suurkeittiöiden ruokaa käyttävien ruoasta saamasta säteilyannoksesta. Ruoan Cs-137:n aktiivisuuspitoisuus voi olla huomattavasti korkeampi, mikäli ravinto sisältää runsaasti luonnontuotteita, sillä metsämarjoissa, järvikalassa, sienissä ja riistassa on vielä Tshernobylin onnettomuudesta peräisin olevaa radioaktiivista cesiumia.

Päivittäisen ravinnon Cs-137- ja Sr-90-pitopisuudet ovat pieniä, koska ruoan raaka-aineena käytetyt maataloustuotteet ovat lähes puhtaita radioaktiivisista aineista. Tulosten vaihtelut johtuvat lähinnä näytteenottopäivän dieetin ja ruoan alueellisen alkuperän vaihteluista.

Cs-137:n ja Sr-90:n saanti ruoasta vuonna 2015.

Kaupunki

Näytteenottopäivä

137Cs (Bq/vuorokausi) ruoka

90Sr (Bq/viikko) ruoka

Helsinki

12.10.2015

0.24

0.49

 

13.10.2015

0.36

 

 

14.10.2015

0.44

 

 

15.10.2015

0.69

 

 

16.10.2015

0.23

 

 

17.10.2015

0.39

 

 

18.10.2015

0.38

 

Rovaniemi

12.10.2015

0.14

0.31

 

13.10.2015

0.28

 

 

14.10.2015

0.87

 

 

15.10.2015

0.35

 

 

16.10.2015

0.68

 

 

17.10.2015

0.15

 

 

18.10.2015

1.34

 

Tampere

12.10.2015

0.09

0.21

 

13.10.2015

0.31

 

 

14.10.2015

0.10

 

 

15.10.2015

0.10

 

 

16.10.2015

0.10

 

 

17.10.2015

0.11

 

 

18.10.2015

0.22

 

 

Elintarvikkeiden radioaktiivisuutta valvotaan myös ostamalla kerran vuodessa elintarvikeliikkeistä Helsingistä, Tampereelta ja Rovaniemeltä erilaisia luonnontuotteita kuten marjoja, sieniä, riistaa ja kalaa.

Cs-137-pitoisuudet (Bq/kg) elintarvikeliikkeistä hankituissa näytteissä vuonna 2015.

Elintarvike       

137Cs, Bq/kg (suluissa näytteiden lukumäärä)

 

Helsinki

Tampere Rovaniemi

hirvenliha     

       0.3 – 10

(2)

5.0 – 9.8

(2)

poronliha      

      ―

7.4 – 56

(3)

metsämarjat 

1.9 – 53

(14)

      <0.2 118

(13)

1.8 – 20

(13)

sienet           

30 – 960

(10)

    1.0 – 4100

(8)

9.6 – 103

(3)

järvi- ja jokikala                    

3.8 – 33

(5)

8.0 – 29

(4)

2.9 – 40

(8)

murtovesi- ja merikala      

0.4 – 22

(6)

3.4 – 14

(8)

1.6 – 24

(4)

kasvatettu kala (meri- ja sisä vesiallas)     

0.2 – 0.6

(3)

0.1 – 0.6

(5)

 

 

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö