Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen

Ydinvoimalaitoksessa syntyvät nestemäiset radioaktiivisten aineiden päästöt puhdistetaan suodattamalla ja viivästämällä ennen kuin ne johdetaan mereen. Päästöt pyritään pitämään niin alhaisina kuin käytännön toimenpiteinä on mahdollista. Nestemäiset radioaktiivisten aineiden päästöt johdetaan voimalaitoksen jäähdytysveden mukana mereen.

Jokaisesta voimalaitokselta päästettävästä neste-erästä otetaan näytteitä ennen kuin erät lasketaan päästöinä mereen. Näytteiden avulla selvitetään päästön radioaktiivinen koostumus ja aktiivisuus. Lisäksi päästöaktiivisuus varmistetaan jatkuvatoimisin säteilymittauksin. Käytettävät päästöjen mittausmenetelmät ovat tarkat. Ydinvoimalaitosyhtiöt raportoivat päästötiedot Säteilyturvakeskukselle neljännesvuosittain. Säteilyturvakeskus tarkastaa toimitetut päästöraportit.

Ydinvoimalaitosten päästöjen mittausmenetelmät ovat Säteilyturvakeskuksen hyväksymät. Säteilyturvakeskus tarkastaa voimalaitosten päästöjärjestelmät ajoittain.

Suomen ydinvoimalaitoksilta mereen johdettavista päästöistä havaitaan vuosittain keskimäärin kymmenestä kahteenkymmeneen erilaista radioaktiivista ainetta. Yleisimmät mereen johdettavat päästönuklidit ovat olleet tritium, kromi-51, mangaani-54, koboltti-58 ja -60, niobi-95, zirkonium-95, hopea-110m, antimoni-122 ja -124, jodi-131 ja -133 sekä cesium-134 ja -137. Päästöistä on havaittu myös seuraavia radionuklideja: natrium-24, kalium-42, rauta-59, tina-125 sekä antimoni-125. Myös muita radionuklideja on havaittu, mutta harvemmin.

Mitattuja päästötietoja käytetään ydinvoimalaitoksen ympäristön asukkaiden säteilyaltistusta määrittäessä (ns. ympäristön altistuneimman henkilön annos). Radioaktiivisten aineiden päästömäärät vaikuttavat suoraan ympäristön altistuneimman henkilön säteilyannoksiin.

Loviisan voimalaitoksen tritiumpäästöt mereen ovat pysyneet samalla tasolla, ja ne ovat olleet noin 10 % asetetusta päästörajasta vuosina 2005–2014. Tritiumin päästömäärät ovat lähes suoraan verrannolliset voimalaitoksen reaktorissa tuotettuun energiamäärään. Tästä syystä vuotuiset päästömäärät ovat olleet suuruudeltaan samanlaisia.

 

Loviisan voimalaitoksen gamma-aktiivisten aineiden päästömäärissä on ollut vaihtelua vuosina 2005–2014. Vuosina 2009 ja 2013 voimalaitos laski matala-aktiivista haihdutusjätettä suunnitellusti mereen, jonka seurauksena kyseisten vuosien päästöt olivat normaalia suuremmat. Päästöt olivat suuruudeltaan noin 0,01 % asetetusta päästörajasta vuonna 2014.

 

Olkiluodon voimalaitoksen tritiumpäästöt mereen ovat pysyneet samalla tasolla, ja ne ovat olleet noin 10 % asetetusta päästörajasta vuosina 2005–2014. Tritiumin päästömäärät ovat lähes suoraan verrannolliset laitoksen reaktorissa tuotettuun energiamäärään. Tästä syystä vuotuiset päästömäärät ovat olleet suuruudeltaan samanlaisia.

 

Olkiluodon voimalaitoksen gamma-aktiivisten aineiden päästömäärät mereen ovat olleet laskussa viimeisten vuosien aikana. Päästöt olivat suuruudeltaan noin 0,03 % asetetusta päästörajasta vuonna 2014.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Jukka Sovijärvi / Toimistopäällikkö
    puh. +358975988519