Posivan loppusijoitus

PORA-projektin valvonta syyskuu–joulukuu 2017

Posiva Oy:llä on valtioneuvoston marraskuun 12. päivä 2015 myöntämä  rakentamislupa käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi Eurajoen Olkiluotoon.

Ennen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen toteutusta STUK tarkastaa järjestelmien ja rakenteiden suunnitteluaineiston niiden turvallisuusmerkityksen mukaisesti. Eri suunnittelualueet etenevät rakentamisessa eri vaiheissa ja ennen toteutusta turvallisuusluokitellut järjestelmäsuunnittelut hyväksytään STUKissa.

Vuoden 2017 viimeisen kolmanneksen aikana STUK tarkasti järjestelmäsuunnittelua muun muassa seuraavilta alueilta: loppusijoituslaitoksen keskustunnelit, säteilymittausjärjestelmät, kapselointilaitoksen rakenteet, ilmastointijärjestelmät sekä kapselointilaitoksen valvonta-alueen viemärivesien keruujärjestelmä.

Posiva jatkoi vuoden 2017 kolmanneksella maanalaisen loppusijoituslaitoksen louhimista ja STUK suoritti kallioteknisten rakenteiden tarkastuksia seuraavissa kohteissa: kapseleiden vastaanottoasema, kapselikuilun kuiluperät ja ajoneuvoyhteydet. Posiva on toimittanut STUKin käsittelyyn louhittavien alueiden kalliolaadun soveltuvuusarviointia ja sitä on STUKissa arvioitu.

STUK teki kaksi rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaista tarkastusta, jotka kohdistuivat Posivan johtamisjärjestelmän prosesseihin ja johtamiseen. Johtamisjärjestelmän prosessien tarkastuksessa STUK arvioi Posivan menettelyjä johtamisjärjestelmän tukiprosessien laadinnassa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että Posiva ylläpitää ja parantaa johtamisjärjestelmää varten tarvittavia tukiprosesseja järjestelmällisesti, mutta niiden arviointimenettelyitä on edelleen tarve kehittää. Johtamisen tarkastus kohdistui Posivan johtamisen prosessiin tavoitteiden asettamisen ja turvallisuusasioiden käsittelyn näkökulmasta esimerkkitapausten avulla. Tarkastuksella käsiteltiin myös organisaatiomuutosten hallintaa, turvallisuuskulttuuria. Tämän tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

STUK seuraa, miten Posiva ottaa suunnittelussaan huomioon rakentamisluvan yhteydessä tarkastetuista aineistoista esitetyt vaatimukset. Loppusijoituksen suunnitteluun ja kehittämiseen Posiva on perustanut projekteja ja STUK seuraa projektisuunnitelmia ja niiden osana Posivan selvitystyön etenemistä. Vuoden viimeisen kolmanneksen aikana Posiva kävi esittelemässä STUKille kapseli- ja polttoaineprojektien projektisuunnitelmia.

Posiva on aloittanut käyttölupahakemuksen osana toimitettavan turvallisuusperustelun valmistelun ja sen osana Posiva tekee kehitystyötä, jolla se ottaa huomioon rakentamislupahakemuksen tarkastuksessa esitettyjä vaatimuksia. STUK seuraa kehitystyötä säännöllisesti. Vuoden 2017 kolmanneksen aikana on seurattu kokouksissa muun muassa Posivan skenaariotyön edistymistä ja Posivan turvallisuusperustelun projekti- ja laatusuunnitelmaa.

Posivan turvallisuusperustelun arvioinnin tueksi STUK kehittää omia analyysivalmiuksiaan laskennalliseen turvallisuusanalyysiin, skenaarioprosessiin sekä toimintakykyanalyysiin. Vuoden 2017 viimeisen kolmanneksen aikana laskennallisessa turvallisuusanalyysin kehitystyössä STUK toisti Posivan rakentamislupahakemuksen aikaisen turvallisuusperusteluun sisältyneen turvallisuusanalyysin peruslaskentatapauksen.

Jaa tämä sivu