Ydinturvallisuus

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinturvallisuusvalvonnan kohteina ovat ydinvoimalaitokset, ydinmateriaalit ja ydinjätteet. Valvonnan perusta on ydinenergialaki (990/87). STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ja riippumattomalla valvonnalla varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti. Valvonta perustuu ajan tasalla olevaan säännöstöön, kattavaan tarkastustoimintaan ja säännölliseen turvallisuuden uudelleenarviointiin.

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Suomessa on kahdessa ydinvoimalaitoksessa neljä ydinvoimalaitosyksikköä, kaksi Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Ydinvoimalaitosten valvonnan tärkein tavoite on varmistaa reaktorin pysyminen hallinnassa kaikissa tilanteissa. Valvonnan piiriin kuuluvat myös rakenteilla oleva viides ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluotoon sekä Suomeen suunnitteilla olevat uudet ydinvoimalaitoshankkeet. Lisäksi STUK valvoo Espoon Otaniemessä sijaitsevaa VTT:n tutkimusreaktoria ja sen käytöstäpoistoa.

Ydinmateriaalivalvonnalla (safeguards) eli ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarkoitetulla valvonnalla varmistutaan siitä, että ydinaineet ja muut ydinalan tuotteet pysyvät rauhanomaisessa, lupien ja ilmoitusten mukaisessa käytössä ja että ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Ydinjätehuollon valvonnan piiriin kuuluvat matala- ja keskiaktiivisen jätteen käsittely, varastointi ja loppusijoitus, käytetyn polttoaineen käsittely, välivarastointi ja loppusijoituksen valmistelu sekä ydinlaitosten käytöstä poisto.

ajankohtaista ydinturvallisuudesta ajankohtaista ydinturvallisuudesta

Takaisin edelliselle sivulle

Olkiluoto 3:n valvonta toukokuusta elokuuhun

Olkiluoto 3:n valvonta toukokuusta elokuuhun

11.9.2017 klo 11:49
Verkkouutinen

Vuoden 2017 toisella kolmanneksella STUKia työllisti muun muassa Eurajoen Olkiluodossa rakenteilla olevan ydinvoimalaitosyksikön käyttölupahakemuksen käsittely.  Neljän kuukauden aikana STUK hyväksyi Teollisuuden Voiman kolmannen yksikön turvallisuustekniset käyttöehdot, suunnitelmat turvajärjestelyistä ja selvityksen ympäristön perustilasta.

Käyttölupa-aineiston lisäksi STUK tarkasti muitakin aineistoja, etenkin laitoksen koekäyttösuunnitelmia ja koekäytöstä saatuja tuloksia.

STUKin kolmannesvuosiraportit Olkiluoto 3:n valvonnasta on luettavissa täällä.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Minna Tuomainen, puh. (09) 759 88 329

Ydinturvallisuus
Jaa tämä sivu

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt