Turvallisuusluvan muutokset

Mikäli luvanhaltijan säteilyn käytössä tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava kirjallisesti Säteilyturvakeskukseen.

STUKille on tehtävä kahden viikon kuluessa ilmoitus:

  • säteilylähteen hankinnasta
  • säteilylähteen luovuttamisesta
  • vastaavan johtajan vaihtumisesta
  • säteilyn käyttöorganisaation olennaisesta muutoksesta
  • säteilyn käytön lopettamisesta osittain tai kokonaan.

Joissain tapauksissa ilmoitus muutoksista on tehtävä etukäteen, esim. suunniteltaessa uuden terveydenhuollon röntgen- tai sädehoitolaitteen käyttöönottoa tai ennen uusien tilojen käyttöönottoa terveydenhuollossa. Lisäksi ilmoitus on aina tehtävä etukäteen otettaessa käyttöön korkea-aktiivisia säteilylähteitä (ns. HASS-lähteitä).

Turvallisuusluvasta ja sen muutoksista voit lukea lisää Turvallisuuslupa-sivulta.

Kirjallinen ilmoitus STUKiin tehdään lomakkeella, jotka löytyvät Lomake-sivulta tai vapaamuotoisella hakemuksella, kunhan ilmoituksessa on vähintään samat tiedot kuin vastaavalla lomakkeella.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246