Säteilytyötä tekevän työntekijän terveystarkkailun tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä soveltuu säteilytyöhön eikä hänen terveydentilansa ole esteenä säteilytyön tekemiselle. Säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijän terveystarkkailusta vastaavan lääkärin on oltava Säteilyturvakeskuksen päteväksi toteama.

Kenelle terveystarkkailu on järjestettävä?

Säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijälle on tehtävä alkutarkastus ennen työnteon aloittamista, jotta voidaan todeta, että työntekijä soveltuu työhön. Tämän lisäksi on järjestettävä vuosittainen terveyden seuranta. Työntekijää ei saa luokitella säteilytyöluokkaan A kuuluvaksi eikä pitää sellaisessa työssä, jos hän ei terveytensä puolesta siihen sovi.

Säteilytyöluokkaan B kuuluvan työntekijälle on tehtävä alkutarkastus, mutta säteilysuojelusyistä ei ole tarvetta säännölliseen terveyden seurantaan. Alkutarkastus on pyrittävä tekemään ennen työn aloittamista, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.  

Lisätietoja terveystarkkailun järjestämisestä on ohjeessa ST 7.5 ja säteilytyöluokista ohjeessa ST 1.6.

Mitä tietoja toiminnan harjoittajan on lääkärille ilmoitettava?

Toiminnan harjoittajan on ilmoitettava terveystarkkailusta vastaavalle lääkärille, kumpaan säteilytyöluokkaan työntekijä on tarkoitus sijoittaa. Lääkärille on myös annettava työntekijän työtehtävistä ja työoloista sekä säteilyaltistukseen vaikuttavista tekijöistä niin yksityiskohtaiset tiedot, että lääkäri voi päättää työntekijän työhön soveltuvuudesta ja terveystarkkailusta.

Toiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava terveystarkkailusta vastaavalle lääkärille työntekijän säteilyaltistuksen kannalta merkittävistä havainnoista ja poikkeavista tapahtumista.

Terveystarkkailusta vastaava lääkäri ja pätevyys

Säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijän terveystarkkailusta vastaavan lääkärin on oltava Säteilyturvakeskuksen päteväksi toteama. Pätevyysvaatimukset on esitetty ohjeessa ST 7.5. Säteilytyöluokkaan B kuuluvan työntekijän terveystarkastusta tekevälle lääkärille ei ole erillisiä pätevyysvaatimuksia.

Pätevyyden toteamista varten lääkäri toimittaa Säteilyturvakeskukselle kirjallisen hakemuksen. Säteilyturvakeskus antaa todistuksen pätevyydestä toimia terveystarkkailusta vastaavana lääkärinä, kun vaatimukset täyttyvät.

Säteilyturvakeskus ylläpitää rekisteriä terveystarkkailusta vastaavista lääkäreistä. Vastaavien lääkärien nimi- ja toimipaikkalistaa voi tiedustella Säteilyturvakeskuksen Säteilytoiminnan valvonta –osastolta.

Jaa tämä sivu