Annosrekisteriin tallennetaan tiedot kaikista annostarkkailussa olleista työntekijöistä. Tietoja käytetään mm. työntekijän turvallisuuden varmistamiseen. Annosrekisteristä luovutetaan tietoja vain niille henkilöille, joilla siihen on oikeus, mm. työntekijälle itselleen, säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtajalle tai annostarkkailuasioita hoitamaan nimetylle yhteyshenkilölle.

Annosrekisteriin tallennetaan tiedot kaikista annostarkkailussa olleista työntekijöistä. Työolojen seurannan tuloksia (esim. ryhmäannosmittareista määritetyt annokset) ei tallenneta rekisteriin. Tiedot säilytetään rekisterissä 30 vuotta säteilytyön päättymisestä ja siihen asti, kun työntekijä täyttää tai olisi täyttänyt 75 vuotta.

Säteilylle altistuvien työoloja annosrekisterissä kuvaavat mm. toimiala, säteilylähde ja työtehtävä. Luettelo käytettävistä lyhenteistä löytyy annosrekisterin koodistosta.

Annosrekisterissä extranet-palvelu

Säteilyturvakeskus on ottanut uuden annosrekisterin viralliseksi rekisteriksi 17.1.2014. Rekisterin extranet-palvelun kautta voidaan hoitaa mm. vuosiyhteenvetojen hyväksyntä, poikkeaviin annoksiin liittyvät selvitykset sekä asiakirjatilaukset.

Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavalla johtajalla ja toiminnan harjoittajan nimeämällä annosrekisteriasioita hoitavalla henkilöllä sekä säteilytyöluokan A terveystarkkailusta vastaavalla lääkärillä on nyt mahdollisuus saada käyttöoikeudet uuden annosrekisterin extranettiin. Käyttöoikeutta haetaan Säteilyturvakeskukselta hakulomakkeella.

Tietojen saaminen rekisteristä

Annosrekisteristä luovutetaan tietoja vain niille henkilöille, joilla on oikeus saada tiedot. Tietoja voi tilata työntekijä itse, säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja tai annostarkkailuasioita hoitamaan nimetty yhteyshenkilö.

Työntekijän annosraportti ja säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja tilataan täältä löytyvää lomaketta käyttäen tai annosrekisterin extranet-palvelun kautta. Asiakirjoista peritään STUKin valvontahinnaston mukainen maksu. Työntekijän annosraportista voi myös tulostaa epävirallisen version suoraan extranetista ilmaiseksi. Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja on virallinen asiakirja, jota ei voi itse tulostaa.

Jokaiselle toiminnan harjoittajalle lähetetään vuosittain yhteenveto kyseisen toiminnan harjoittajan palveluksessa työskentelevien työntekijöiden säteilyannoksista. Toiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, että myös työntekijä saa tiedon omista annoksistaan.

Työntekijän annosraportti ja säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja

Työntekijän annosraporttia käytetään esimerkiksi annostietojen ilmoittamiseen terveystarkkailusta vastaavalle lääkärille. Työntekijän annosraportissa on kaikki työntekijän annosrekisteriin tallennetut tiedot.

Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjassa on tiedot työntekijän viiden viimeisen vuoden annoksista. Asiakirja on englanninkielinen. Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja muodostaa yhdessä terveystarkkailusta vastaavan lääkärin kirjoittaman todistuksen kanssa ns. säteilypassin, jota tarvitaan tehtäessä säteilytyötä ulkomailla.

Jaa tämä sivu