Laadunhallintaan liittyviä termejä

 • Laadunhallinta
  • Laadunhallinta muodostuu toiminnan johtamisesta, suunnittelusta ja ohjeistamisesta, seurannasta ja arvioinnista sekä toiminnan kehittämisestä tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Laadunvalvonta (Tekninen laadunvalvonta)
  • Laadunvarmistustoimenpiteet, joilla voidaan osoittaa, että laitteet ja niiden suorituskyky ovat asetettujen vaatimusten mukaiset.
 • Laadunvarmistusohjelma (Laadunvalvontaohjelma)
  • Laadunvalvonnan asiakirja, jossa kuvataan eri laadunvalvontatestit, niiden tarkoitus, menetelmät, tarvittavat laitteet ja välineet, testin suorittaja, tulosten hyväksyttävyyttä koskevat toimenpiderajat sekä toimenpiteet rajojen ylittyessä.
 • Laadunvarmistus
  • Kaikki ne suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet, jotka tehdään sen varmistamiseksi, että menetelmät ja laitteet sekä niiden käyttö täyttävät määritellyt laatuvaatimukset.
Jaa tämä sivu