Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta säteilylain (592/1991) nojalla.

Turvallisuusvalvontaan kuuluu mm. turvallisuuskriteerien määritteleminen, turvallisuuslupamenettely, tarkastukset, säteilytyöntekijöiden annosvalvonta, valvonnan edellyttämien tiedostojen hallinta ja turvallisuusinformaation antaminen asiakkaille.

Säteilyturvakeskus vahvistaa valvontahinnaston maksut omakustannusperiaatteen mukaisesti. Hinnasto perustuu säteilylain (592/1991, muutos 1334/1994) 69 §:ään, valtion maksuperustelain (150/1992) 6 ja 8 §:ään sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista (580/1993).

Hinnastossa on esitetty vuotuiset valvontamaksut turvallisuusluvan alaisille toiminnoille sekä tavallisimmista valvontatoimenpiteistä perittävät suoritekohtaiset maksut. Silloin kun tarkastus- tai muu toimenpidemaksu (perusmaksu) on kiinteä, maksu sisältää valmistelukustannukset, tarkastuspöytäkirjan tms. toimenpideasiakirjan laadinnan, matkakustannukset sekä muut toimenpiteeseen liittyvät kustannukset.

Jos maksullista valvontatoimenpidettä ei ole mainittu hinnastossa, omakustannushinta lasketaan suoritekohtaisesti voimassa olevia tuntihintoja käyttäen. Tuntihinnat vaihtelevat työn vaativuuden mukaan. Tuntihinnat sisältävät työkustannukset, mahdolliset laitekustannukset sekä yleiskustannukset. Suorat kulut, jotka aiheutuvat esimerkiksi matkoista, veloitetaan erikseen.

Vuosimaksut lähetetty 22.8.2016

Säteilyturvakeskus on lähettänyt 22.8.2016 turvallisuusluvan haltijoille valvontahinnaston kohdan 1 mukaisen vuosimaksun. Vuosimaksu laskutetaan turvallisuusluparekisterin 16.8.2016 tilanteen mukaisesti. 16.8.2016 jälkeen ilmoitetut muutokset otamme huomioon seuraavassa vuosimaksussa. Jos teillä on laskuun liittyviä kysymyksiä ja huomautuksia, pyydämme ilmoittamaan niistä viipymättä.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246