Säteilyn käyttö terveydenhuollossa

Lomakkeita käytetään, kun kyseessä on säteilyn käyttö terveydenhuollossa, terveydenhuollon säteilyn käytön tutkimuksessa ja opetuksessa sekä terveydenhuollon säteilylähteiden asennus ja huolto. Teollisuuden säteilyn käyttöä varten ovat omat hakemuslomakkeet.

Hakemuslomakkeita täytettäessä on hyödyllistä käyttää apuna kyseistä toimintaa koskevia ST-ohjeita.

Hammasröntgentoimintaa koskevat lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hammasrtg(at)stuk.fi ja muuta terveydenhuoltoa tai eläinlääketiedettä koskevat hakemukset osoitteeseen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi.

Postitse hakemukset voi lähettää osoitteella:    

Säteilyturvakeskus
STO
PL 14
00811 HELSINKI (Huom! Muuttunut postinumero)

Hakemuslomakkeita tai muita hakemusasiakirjoja ei palauteta, joten tarvittaessa niistä on hyvä jättää kopiot itselleen.

Turvallisuuslupa

Turvallisuusluvan hakemuslomakkeita käytetään haettaessa uutta turvallisuuslupaa säteilyn käyttöön tai muutosta voimassaolevaan turvallisuuslupaan.

Hakemuslomakkeiden ja sen liitteenä olevien muiden selvitysten perusteella STUKissa päätetään säteilylain mukaisen turvallisuusluvan myöntämisestä.

Lomake R1.1 Hakemus uutta turvallisuuslupaa varten
Lomake R1.2 Hakemus turvallisuusluvan muuttamiseksi
Lomake R1.3 Turvallisuuslupahakemus tavanomaiseen hammasröntgentoimintaan (pdf)
Lomake R1.3 Turvallisuuslupahakemus tavanomaiseen hammasröntgentoimintaan (Word)
Lomake R2.1 Selvitys säteilyn käyttöorganisaatiosta
Lomake R2.2 Selvitys toiminnasta - Säteilylähteiden asennus ja huolto
Lomake R3.1 Selvitys terveydenhuollon röntgenlaitteesta
STUK 32.06 Selvitys avolähteiden käytöstä (terveydenhuolto), liite/hakemus
Ohje lomakkeen STUK 32.06 täyttämiseksi

Umpilähteet

STUK 32.07 Selvitys röntgenlaitteesta tai radioaktiivista ainetta sisältävästä laitteesta, liite/hakemus
Ohje lomakkeen STUK 32.07 täyttämiseksi
Umpilähteiden siirtoa koskeva asiakirja (Asetus 1493/93/Euratom)

Korkea-aktiiviset umpilähteet (HASS lähteet)

HASS kirjauslomake (word)
HASS kirjauslomake (excel)

Esimerkki korkea-aktiivisen umpilähteen kirjauslomakkeelle merkittävistä tiedoista löytyy ohjeesta ST 5.1 (Liite B).

Turvajärjestelyjen arviointilomakkeet

Turvajärjestelyjen arviointilomakkeet

Potilasannokset tavanomaisilla röntgenlaitteilla ja mammografialaitteilla

Kun tavanomainen röntgenlaite tai mammografialaite otetaan käyttöön tilassa, jossa on aiemmin ollut käytössä vastaavanlainen laite, eikä tilassa ole tehty oleellisia muutoksia säteilysuojauksiin, ei STUK tee laitteelle yleensä enää erikseen käyttöönottotarkastusta, vaan se tarkastetaan seuraavan toiminnantarkastuksen yhteydessä. Näillä uusilla laitteilla tehdyistä potilastutkimuksista on STUKille toimitettava tiedot keskimääräisestä potilaan säteilyaltistuksesta tutkimuksista joita laitteella pääasiassa tehdään ja joille on annettu vertailutaso

Tavanomaisen_rontgenlaitteen_potilasannoskerays-lomake.doc
Mammografialaitteen_potilasannoskerays-lomake.doc

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246